Soạn bài – Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 – 158 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện tập viết hợp đồng, sau đây là hướng dẫn soạn bài và giải bài tập đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện tập viết hợp đồng

I. Ôn tập lý thuyết

Giải câu 1 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

Trả lời:

Mục đích của hợp đồng là ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

Giải câu 2 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?

– Tường trình;
– Biên bản;
– Báo cáo;
– Hợp đồng.

Trả lời:

Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

Giải câu 3 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Một bản hợp đồng bao gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào?

Trả lời:

Một bản hợp đồng gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày ra sao?

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ

+ Tên hợp đồng

+ Thời gian, địa điểm

+ Họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất giữa các bên.

– Phần kết thúc: Ghi chức vụ, chữ kí, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết trong hợp đồng và xác nhận dâu của cơ quan (nếu có).

Giải câu 4 (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

Trả lời:

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 157 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) – Hợp đồng có giá trị từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… (1)

– Hợp đồng có giá trị một năm. (2)

b) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1)

– Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ. (2)

c) – Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (1)

– Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (2)

d) – Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)

– Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

Trả lời:

a) Chọn cách diễn đạt (1) vì cách (1) rõ ràng về ngày tháng còn cách (2) khiến cho người đọc không xác định chính xác ngày tháng.

b) Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (2) chỉ ra chính xác loại tiền mà bên B cần thanh toán, không hề đa nghĩa như cách (1)

c) Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (1) nói không rõ ràng bằng cách (2)

d) Chọn cách diễn đạt (2) vì cách (1) nói không rõ ràng bằng cách (2)

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:

Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số: … do Công an Thành phố… cấp ngày… tháng… năm…

Đối tượng: Chiếc xe đạo mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1.000.000đ.

Thời gian thuê: 3 ngày đêm.

Giá cả: 10.000đ/ ngày đêm.

Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường.

Trả lời:

soan bai - luyen tap viet hop dong - loi giai

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

Trả lời:

Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Khi soạn thảo hợp đồng cần phải:

– Xác định được vai trò của các bên giao dịch;

– Soạn thảo các điều khoản thể hiện được trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của bên cho thuê lao động (bên A) và bên thuê lao động (bên B);

– Hợp đồng phải có nội dung chặt chẽ, số liệu cụ thể, chính xác.

Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 158 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Trả lời:

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện tập viết hợp đồng

I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT

Câu 1. Mục đích và tác dụng của hợp đồng là gì?

Trả lời:

Mục đích và tác dụng của hợp đồng: Ghi lại những nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

Câu 2. Trong các loại văn bản sau đây, văn bản nào có tính chất pháp lí?

– Tường trình;
– Biên bản;
– Báo cáo;
– Hợp đồng.

Trả lời:

Văn bản hợp đồng là kiểu văn bản có tính chất pháp lí.

Câu 3. Một bản hợp đồng bao gồm có những mục nào? Phần nội dung chính của hợp đồng được trình bày dưới hình thức nào?

Trả lời:

Hợp đồng gồm có các mục sau

– Phần mở đầu: Quốc hiệu và tiêu ngữ, tên hợp đồng, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí kết bợp đồng.

– Phần nội dung: Ghi lại nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã được thống nhất.

– Phần kết thúc: Chữ kí, chức vụ, họ tên của đại diện các bên tham gia kí kết hợp đồng và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Câu 4. Những yêu cầu về hành văn, số liệu của hợp đồng?

Trả lời:

Lời văn của hợp đồng phải ngắn gọn, sáng rõ, chặt chẽ; số liệu phải đảm bảo chân thực, chính xác, thống nhất.

II. Soạn phần luyện tập bài Luyện tập viết hợp đồng trang 157 – 158 SGK ngữ văn 9 tập 2

Bài 1. Chọn cách diễn đạt nào trong hai cách sau? Tại sao?

a) – Hợp đồng có giá trị từ ngày… tháng… năm… đến hết ngày… tháng… năm… (1)

– Hợp đồng có giá trị một năm. (2)

b) Bên B phải thanh toán cho bên A bằng ngoại tệ. (1)

– Bên B phải thanh toán cho bên A bằng đô la Mĩ. (2)

c) – Bên A có thể sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (1)

– Bên A sẽ không nhận nếu bên B đưa loại hàng không đúng phẩm chất, không đúng quy cách như đã thỏa thuận. (2)

d) – Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng. (1)

– Bên A có trách nhiệm bảo đảm số lượng, chất lượng, chủng loại hàng như đã thoả thuận với bên B. (2)

Trả lời:

Lựa chọn cách diễn đạt : (a) – (1); (b) – (2); (c) – (2); (d) – (2).

Bài 2. Lập hợp đồng cho thuê xe đạp dựa trên những thông tin sau đây:

Người có xe cho thuê: Nguyễn Văn A, tại số nhà X, phố… phường… thành phố Huế.

Người cần thuê xe: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang giấy chứng minh nhân dân số: … do Công an Thành phố… cấp ngày… tháng… năm…

Đối tượng: Chiếc xe đạo mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1.000.000đ.

Thời gian thuê: 3 ngày đêm.

Giá cả: 10.000đ/ ngày đêm.

Nếu xe bị mất hoặc hư hại thì người thuê xe phải bồi thường.

Trả lời:

soan bai - luyen tap viet hop dong - dap an

Bài 3. Gia đình em cần thuê lao động để mở rộng sản xuất. Em hãy soạn thảo hợp đồng đó.

Trả lời:

soan bai - luyen tap viet hop dong - dap an cau hoi 3

Bài 4. Hãy viết một trong các hợp đồng sau: sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

Trả lời:

Dựa vào hướng dẫn về các mục của văn bản hợp đồng, em tự soạn một trong các hợp đồng : sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt.

(BAIVIET.COM)