Soạn bài – Luyện tập viết biên bản

Soạn bài Luyện tập viết biên bản trang 134 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Luyện tập viết biên bản, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Luyện tập viết biên bản

I. Ôn tập lí luyết

Giải câu 1 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Biên bản nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Biên bản nhằm ghi chép lại một sự việc đang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra.

Giải câu 2 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào?

Trả lời:

Người viết biên bản cần chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản

Giải câu 3 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Nêu bố cục phổ biến của biên bản.

Trả lời:

Gồm 3 phần:

– Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với loại biên bản sự vụ, hành chính).

+ Tên biên bản.

+ Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

– Phần nội dung: Ghi lại diễn biến và kết quả sự việc.

– Phần kết thúc:

+ Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của những người có trách nhiệm chính, chữ kí và họ tên của người ghi biên bản.

+ Những văn bản và hiện vật kèm theo (nếu có).

Giải câu 4 – Ôn tập lí luyết (trang 134 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt?

Trả lời:

Lời văn của biên bản phải đảm bảo sáng rõ, ngắn gọn, chính xác.

II. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (trang 134 – 135 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Lớp 9A vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn, phấn đấu để cuối năm học có 100% học sinh đạt yêu cầu, trong đó 60% đạt loại khá, giỏi.

Hãy viết biên bản cho cuộc họp ấy dựa vào các tình tiết sau đây:

a) Thành phần: Cô Lan, giáo viên môn Ngữ văn, toàn thể lớp, đại biểu các lớp 9B, 9C. Cô Lan điều khiển hội nghị.

b) Hội nghị bắt đầu lúc 10 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

c) Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn:

– Nhiều bạn chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.

– Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập, nhất là phần Tiếng Việt và tập làm văn.

– Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề.

– Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu: 10%.

d) Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:

– Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm đạt 100% yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

+ Lớp trưởng sơ kết tình hình học môn Ngữ văn trong thời gian qua.

+ Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thúy Hà).

+ Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

e) Kinh nghiệm của Thu Nga:

– Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

– Phải cố gắng tưởng tượng, liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có xúc cảm và phát hiện ra ý độc đáo.

– Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết.

g) Kinh nghiệm của Thúy Hà:

– Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng. Phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

– Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.

– Nắm chắc cách làm bài theo từng loại thể. Dành thời gian thích đáng đọc kĩ đề bài để xác định yêu cầu của bài viết.

– Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết.

– Khi viết cần phải chủ động và theo cách diễn đạt của mình, tránh lệ thuộc bài mẫu.

h) Cô Lan tổng kết:

– Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

– Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết vận dụng tư liệu khi làm bài.

– Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

– Soạn bài và làm bài tập đầy đủ, chu đáo.

– Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

– Tin tưởng vào kết quả phấn đấu của lớp.

Trả lời:

Viết biên bản theo gợi ý:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

Thời gian: 10h, ngày … tháng… năm 20…

Địa điểm: Phòng học lớp 9A, trường THCS…

Thành phần tham dự:

– Cô Lan – giáo viên môn Ngữ Văn.

– Toàn thể học sinh lớp 9A.

– Các đại biểu lớp 9B, 9C.

I. Khai mạc

– Cô Lan khai mạc, nêu mục đích, yêu cầu và nội dung hội nghị:

– Mục đích: tìm biện pháp học tốt môn Ngữ Văn. Phấn đấu cuối năm đạt 100% yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

+ Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ Văn trong thời gian vừa qua.

+ Các học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thúy Hà, Thu Nga)

+ Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

II. Nội dung

1. Bạn Huệ – báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Ngữ Văn của lớp 9A

– Nhiều bạn còn chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị sơ sài.

– Nhiều bạn chưa làm hết bài tập, đặc biệt là phần Tiếng Việt và Tập làm văn.

– Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề.

– Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu:10%.

2. Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm

a. Kinh nghiệm của Thu Nga:

– Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

– Phải cố gắng tưởng tượng, liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có cảm xúc và phát hiện ra ý độc đáo.

– Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là bài tập luyện nói, luyện viết.

b. Kinh nghiệm của Thúy Hà:

– Mỗi văn bản có nét độc đáo riêng. Phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

– Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.

– Nắm chắc cách làm bài theo từng loại thể. Dành thời gian thích đáng để đọc kĩ đề bài và xác định yêu cầu của bài viết.

– Nhất định phải làm dàn ý trước khi viết bài.

– Khi viết cần phải chủ động và theo cách diễn đạt của mình tránh lệ thuộc vào bài mẫu.

3. Cô Lan tổng kết:

– Phải đọc kĩ văn bản tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

– Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết vận dụng tư liệu khi làm bài.

– Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

– Soạn bài và làm bài tập đầỳ đủ chu đáo.

– Khi làm bài phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

– Tin tưởng vào kết quả phấn đấu của lớp.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30p.

Lớp trưởng                                           Giáo viên

(Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Giải câu 2 – Luyện tập (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.

Trả lời:

Ví dụ tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Thời gian: …h…p, ngày … tháng … năm …

Địa điểm: phòng học lớp 9…

Thành phần tham dự:

– Thầy/cô … – Giáo viên chủ nhiệm lớp 9…

– Toàn thể học sinh lớp 9…

1. Lớp trưởng thông báo những kết quả và tồn tại trong tuần qua

– Kết quả đạt được:

+ Tinh thần học tập trong lớp rất tốt.

+ Tự giác trực nhật và trực nhật sạch sẽ, gọn gàng.

– Tồn tại:

+ Một số bạn còn đi học muộn.

+ Thi thoảng còn nói chuyện riêng.

2. Những kế hoạch trong tuần tới

– Cần tích cực học tập tốt hơn.

– Phát huy những điểm tích cực và khắc phục những tồn tại.

3. Cô chủ nhiệm nhận xét về lớp

– Lớp có tiến bộ so với tuần trước nhiều.

– Tuy nhiên cần cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … h… p

Giáo viên chủ nhiệm                          Lớp trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Giải câu 3 – Luyện tập (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn.

Trả lời:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN CỦA CHI ĐỘI 9… CHO CHI ĐỘI …

Thời gian: …h….p, ngày … tháng … năm …

Địa điểm: Văn phòng Đoàn, đội trường THCS…

Thành phần tham gia:

– Liên đội trưởng trường THCS…

– Chi đội trưởng chi đội … và chi đội…

1. Liên đội trưởng đánh giá kết quả trực tuần của chi đội 9…

– Tích cưc: làm trực tuần nhanh và đủ.

– Tiêu cực: có nhiều đội viên của chi đội trực tuần còn chưa đúng giờ

– …

2. Bản giao trực tuần cho chi đội…

– Bàn giao công việc tuần tới

– Bàn giao sổ trực tuần.

Buổi bàn giao kết thúc vào lúc … h… p

Liên đội trưởng                               Chi đội trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)                   (Ký và ghi rõ họ tên)

Giải câu 4 – Luyện tập (trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Hãy viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lí xây dựng,…).

Trả lời:

UNBN TP HÀ NỘI                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND PHƯỜNG….                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số …BB… ————————-

BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ

– Căn cứ vào điều … Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố.

– Căn cứ Biên bản số … ngày … tháng … năm … do:

Ông (bà): …

Chức vụ: …

Kí về việc: xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố đối với ông …

Hôm nay, hồi …h…p, ngày … tháng … năm …

Tại: …

Tôi:…………………………….Chức vụ:………………………

– Tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về vệ sinh đường phố đối với ông …

+ Nơi cư trú:

+ Nghề nghiệp:

– Ông … phải viết bản cam kết không tái phạm hành vi vi phạm của mình đồng thời bị phạt tiền với mức là ….đ

Biên bản lập xong hồi …h…p ngày … tháng … năm …

Người vi phạm                              Người lập biên bản

(Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Luyện tập viết biên bản

I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT

Câu 1. Biên bản nhằm mục đích gì?

Trả lời:

Biên bản nhằm mục đích ghi lại một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc đang xảy ra hoặc mới xảy ra. Làm cơ sở, làm chứng cứ cho các nhận định, kết luận và các quyết định xử lí.

Câu 2. Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào?

Trả lời:

Trách nhiệm và thái độ người viết:

– Ghi chép các sự việc kịp thời, đầy đủ, khách quan, trung thực.

– Người viết phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của biên bản.

Câu 3. Nêu bố cục phổ biến của biên bản.

Trả lời:

Bố cục 3 phần:

– Mở đầu: quốc hiệu, tiêu ngữ, tên biên bản, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự và chức trách của họ.

– Phần nội dung: diễn biến và kết quả của sự việc.

– Kết thúc: thời gian kết thúc, chữ kí, họ tên các thành viên.

Câu 4. Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt?

Trả lời:

Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác, trình bày theo mẫu quy định.

II. Soạn phần Luyện tập bài Luyện tập viết biên bản trang 134 – 136 SGK ngữ văn 9 tập 2

Bài 1. Lớp 9A vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn, phấn đấu để cuối năm học có 100% học sinh đạt yêu cầu, trong đó 60% đạt loại khá, giỏi.

Hãy viết biên bản cho cuộc họp ấy dựa vào các tình tiết sau đây:

a) Thành phần: Cô Lan, giáo viên môn Ngữ văn, toàn thể lớp, đại biểu các lớp 9B, 9C. Cô Lan điều khiển hội nghị.

b) Hội nghị bắt đầu lúc 10 giờ và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

c) Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn:

– Nhiều bạn chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.

– Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập, nhất là phần Tiếng Việt và tập làm văn.

– Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề.

– Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu: 10%.

d) Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:

– Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm đạt 100% yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

+ Lớp trưởng sơ kết tình hình học môn Ngữ văn trong thời gian qua.

+ Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thúy Hà).

+ Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

e) Kinh nghiệm của Thu Nga:

– Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

– Phải cố gắng tưởng tượng, liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có xúc cảm và phát hiện ra ý độc đáo.

– Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết.

g) Kinh nghiệm của Thúy Hà:

– Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng. Phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

– Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.

– Nắm chắc cách làm bài theo từng loại thể. Dành thời gian thích đáng đọc kĩ đề bài để xác định yêu cầu của bài viết.

– Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết.

– Khi viết cần phải chủ động và theo cách diễn đạt của mình, tránh lệ thuộc bài mẫu.

h) Cô Lan tổng kết:

– Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

– Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết vận dụng tư liệu khi làm bài.

– Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

– Soạn bài và làm bài tập đầy đủ, chu đáo.

– Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

– Tin tưởng vào kết quả phấn đấu của lớp.

Trả lời:

Dựa vào các sự kiện của hội nghị, có thể ghi lại nội dung, diễn biến và kết quả của hội nghị đó như sau:

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM,

HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN CỦA LỚP 9A

– Khai mạc lúc 10 giờ ngày… tháng… năm…

– Địa điểm: lớp 9A.

Thành phần tham dự: toàn thế các thành viên của lớp; đại biểu các lớp 9B, 9C; cô Lan, giáo viên bộ môn Ngữ văn.

Nội dung và tiến trình hội nghị:

1) Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hộiaighị:

– Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu; trong đó 60% khá, giỏi.

– Nội dung:

+ Lớp trưởng sơ kết tình hình học tập môn Ngữ văn trong thời qua.

+ Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thúy Hà).

+ Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn dấu.

2) Bạn Huệ, lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học tập môn Ngữ văn:

– Nhiều bạn chưa đọc kỹ văn bản, chuẩn bị còn sơ sài.

– Nhiều bạn chưa làm hết bài tập, nhất là bài tập phần Tiếng Việt và Tập làm văn.

– Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa để.

– Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu: 10%.

3) Các báo cáo kinh nghiệm và thảo luận

a) Kinh nghiệm của bạn Thu Nga.

– Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

– Phải cố gắng tưởng tượng, liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có cảm xúc và phát hiện ra ý độc đáo.

– Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết.

b) Kinh nghiệm của bạn Thúy Hà.

– Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng, phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

– Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.

– Nắm chắc cách làm bài theo từng loại cụ thể Dành thời gian hợp lí đọc kĩ đề bài để xác định yêu cầu của mỗi bài viết.

– Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết.

– Khi viết, cần chủ động và diễn đạt theo cách của mình, tránh lệ thuộc bài mẫu.

c) Những ý kiến trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phấn đấu.

4) Cô Lan tổng kết.

– Phải đọc kĩ văn bản, Tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

– Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết sử dụng tư liệu khi làm bài.

– Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

– Soạn bài và làm bài tập đầy đủ, chu đáo.

– Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

– Cô tỏ ý tin tưởng vào kết quả phấn đấu của cả lớp, chúc lớp học tốt môn Ngữ văn và các môn học khác.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

       Chủ tọa                                Thư ký

(Họ tên và chữ kí)               (Họ tên và chữ kí)

Bài 2. Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.

Trả lời:

Trường THCS Phan Đình Giót

Lớp 9A

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Tuần từ ngày 02 tháng 05 đến ngày 09 tháng 05 năm 2017

Thời gian: 11 giờ, ngày 09 tháng 05 năm 2017

Địa điểm: Phòng học lớp 9A, Trường THCS Phan Đình Giót

Thành phần tham dự:

– Cô giáo chủ nhiệm lớp

– 45 học sinh lớp 9A

Điểu khiển: Lớp trưởng Lê Vân Anh

Thư ký: Chử Mai Linh

NỘI DUNG SINH HOẠT

1. Bạn Lê Vân Anh tổng kết thi đua trong tuần.

– Về học tập:

+ Tiến hành thi học kì các môn: Thể dục, Lịch sử, Địa lí, Hoá học; tiếp tục ôn thi học kì các môn còn lại.

+ Việc thi cử của lớp diễn ra nghiêm túc, không có hiện tượng gian lận.

– Về nề nếp, kỉ luật:

+ Chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường.

+ Không bị trừ điểm thi đua vể kỉ luật nề nếp.

2. Ý kiến phát biểu

– Lớp phó Học tập Trần Thanh Mai:

+ Cần làm đề cương cẩn thận, nghiêm túc, các nhóm học tập nên trao đổi ý kiến về các môn học để có cách học và làm bài hiệu quả.

+ Trong giờ thi, hạn chế trao đổi bài, tránh việc cho bạn khác chép bài (lớp chưa có trường hợp bị kỉ luật nhưng đã có trường hợp bị nhắc nhở vì cho bạn chép bài).

– Bạn Nguyễn Quang: Nội dung ôn tập môn Văn khá dài, lại sắp đến ngày thi, các bạn học khá Văn trong lớp nên lên kế hoạch học nhóm để giúp đỡ các bạn học yếu hơn.

– Bạn Trần Thuý Nga: Dù bận thi học kì nhưng không nên xao lãng việc chăm sóc công trình “Kế hoạch nhỏ” và việc nhận giúp đỡ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

3. Phát biểu của cô giáo chủ nhiệm

– Biểu dương sự cố gắng của tập thể lớp.

– Đã xác định đúng nhiệm vụ học tập đồng thời không quên những hoạt động xã hội có ích.

– Nên sáng tạo giờ sinh hoạt hơn, tiến hành hoạt động “Chơi mà học vừa thoải mái vừa giúp ôn tập thi học kì.

Buổi sinh hoạt chi đội kết thúc vào hổi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Lớp trưởng:                        Thư kí:

Vân Anh                          Mai Linh

Lê Vân Anh                    Chử Mai Linh

Bài 3. Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn.

Trả lời:

TRƯỜNG THCS TRIỆU HÒA

CHI ĐỘI LÊ VĂN TÁM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN

Giữa lớp 9C (bên giao) và lớp 9D (bên nhận)

1. Thời gian: 10h ngày 16 tháng 4 năm 2017 tại trường THCS Triệu Hoà đã tiến hành cuộc bàn giao nhiệm vụ trực tuần giữa lớp 9C và lớp 9D như sau.

Thành phần tham dự:

– Bên giao: Lớp trưởng lớp 9C

– Bên nhận: Lớp trưởng lớp 9D

– Chủ toạ: Thầy tổng phụ trách đội

– Thư kí: Bạn Lê Bình Minh (Lớp 9C)

2. Nội dung bàn giao:

* Lớp trưởng lớp 9C tổng kết về kết quả công việc đả làm trong tuần.

– Trực tự quản: Thực hiện tốt theo nội quy của nhà trường.

– Lao động vệ sinh: Đảm bảo yêu cầu, trường lớp sạch sẽ. Làm sạch cỏ bồn hoa …

* Thầy Tổng phụ trách đánh giá kết quả công việc của lớp 9C. Đề ra công việc tuần tới

– Tự quản tiếp tục thực hiện theo nội quy của nhà trường .

– Vệ sinh thực hiện vệ sinh trường lớp xanh sạch đẹp.

– Làm hàng rào cây cảnh, vệ sinh bể nước.

* Lớp trưởng 9C tiến hành bàn giao phương tiện vật chất và hiện trạng của chúng cho đại diện lớp 9D.

– Phương tiện vật chất gồm có : 8 cái chổi, 4 xô xách nước. Tất cả các phương tiện trên còn nguyên vẹn

* Biên bản lập thành 3 bản : 1 bản bên nhận; 1 bản bên giao; Thầy tổng phụ trách đội 1 bản.

3. Cuộc học kết thúc: Lúc 11:30 cùng ngày.

Họ tên chữ kí bên giao                 Họ tên chữ kí bên nhận

Họ tên chữ kí chủ toạ                     Họ tên chữ kí thư kí

Bài 4. Hãy viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lí xây dựng,…).

Trả lời:

Sở GTCC Hà Nội

Công an quận Cầu Giấy

SỐ:………. BB/TLTV, PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XỬ LÍ VI PHẠM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

– Căn cứ điều…, điều…, điều… Pháp lệnh xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông ngày … tháng … năm;

– Căn cứ quyết định/ Biên bản số:……….. ngày…. tháng…… năm…… do:

Ông (bà):……..

Chức vụ:…….

Kí về việc:……

Hôm nay, hồi 12 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2017 Tại ngã tư đường Xuân Thuỷ – Phạm Hùng.

Tôi Đặng Quang Nam                       Cấp bậc:……………… Chức vụ:……..

Đơn vị công tác: Phòng CSGT quận cầu Giấy

– Tiến hành lập biên bản xử lí vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với bà Ngô Thanh Tùng.

Là chủ sở hữu chiếc xe máy mang biển số 29 Z1 93XX Nơi cư trú (hoặc địa chỉ): Cầu Giấy, Hà Nội Nghề nghiệp (hoặc lĩnh vực hoạt động): Kinh doanh Vi phạm phần đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ gây cản trở trật tự an toàn giao thông.

– Biện pháp xử lí:

+ Tạm thu giữ giấy tờ xe trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2017 đến ngày 17 tháng 05 năm 2017

+ Thu phạt hành chính bằng tiền mặt trị giá 200.000d (hai trăm nghìn đồng chẵn)

Biên bản được lập thành hai bản có nội dung và giá trị như nhau. Một bản đựơc giao cho cá nhân vi phạm và một bản lưu hồ sơ.

Biên bản lập xong hồi 13 giờ 00 phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng kí tên dưới đây.

Người vi phạm                           Người lập biên bản

Tùng                                               Nam

Đặng Quang Nam                         Ngô Thanh Tùng

(BAIVIET.COM)