Soạn bài – Kiểm tra phần tiếng việt

Soạn bài Kiểm tra phần tiếng việt trang 155 – 157 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Kiểm tra phần tiếng việt, sau đây là hướng dẫn soạn bài và giải bài tập đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Kiểm tra phần tiếng việt

Giải câu 1 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại thành câu không có khởi ngữ.

Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

Trả lời:

Khởi ngữ là “mắt tôi”; có thể viết lại câu này thành: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

Giải câu 2 (Trang 155 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích thành phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chứa nó.

a) Thật đấy, chuyến này không được Độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó nhục.

(Kim Lân, Làng)

b) Cũng may mà bằng mấy nét vẽ, họa sĩ ghi xong lần đầu gương mặt của người thanh niên.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

Các thành phần biệt lập trong câu:

a) “Thật đấy” là thành phần tình thái, dùng để xác nhận điều được nói đến trong câu.

b) “may” là thành phần tình thái, dùng để bộc lộc thái độ đánh giá tốt với điều được nói đến trong câu.

Giải câu 3 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây có tác dụng liên kết câu chứa chúng với câu nào. Đó là phép liên kết nào?

a) – Ba không giống cái hình ba chụp với má.

– Sao không giống, đi lâu, ba con già hơn trước thôi.

– Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy.

À ra vậy, bây giờ bà mới biết.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Không một hôm nào bà Hai ở quán về mụ không sấn đến vạch thúng ra xem:

Ái chà! Nhà này có mớ cá ngon gớm, chiều tớ phải xin một bát mấy được.

Thế là đến chiều mụ sai con bưng bát đến xin.

(Kim Lân, Làng)

Trả lời:

a) Phép lặp (giống, ba, già, ba con); phép thế (vậy).

b) Phép nối (Thế là).

Giải câu 4 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây:

– Họa sĩ nào cũng đến Sa Pa! Ở đấy tha hồ vẽ. Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhiều họa sĩ như bác. Họa sĩ Tô Ngọc Vân này, họa sĩ Hoàng Kiệt này…

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

– Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ

– Phép thế: Sa Pa – đấy.

Giải câu 5 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

Trả lời:

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

– Các đoạn văn phải phục vụ chủ đề chung của văn bản, các câu phải phục vụ chủ đề của đoạn văn(liên kết chủ đề);

– Các đoạn văn và các câu phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí (liên kết lôgic)

– Lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu trước (phép lặp từ ngữ);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước (phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước (phép thế);

– Sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu trước (phép nối)

Giải câu 6 (Trang 156 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Đọc truyện cười: HAI KIỂU ÁO trong SGK và trả lời câu hỏi.

a) Câu nào trong những lời đối đáp trên đây chứa hàm ý?
b) Nội dung hàm ý ấy là gì?
c) Người nghe có giải đoán được hàm ý trong câu nói đó không? Chi tiết nào xác nhận điều này?

Trả lời:

a) Câu chứa hàm ý:

Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải mau ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b) Hàm ý của câu này là: Ngài phải cúi đâù (luồn cúi) trước quan trên, ngửng cao đầu (hách dịch) trước dân đen.

c) Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Kiểm tra phần tiếng việt

Câu 1. Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại thành câu không có khởi ngữ.

Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”

(Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

Trả lời:

– Khởi ngữ là “mắt tôi”

– Viết lại câu không có khởi ngữ: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”

Câu 2. Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích thành phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chứa nó.

a) Thật đấy, chuyến này không được Độc lập thì chết cả đi chứ sống làm gì cho nó nhục.

(Kim Lân, Làng)

b) Cũng may mà bằng mấy nét vẽ, họa sĩ ghi xong lần đầu gương mặt của người thanh niên.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

a) Thành phần tình thái: “Thật đấy” dùng để xác nhận điều được nói đến trong câu.

b) Thành phần tình thái: “may” dùng để bộc lộc thái độ đánh giá tốt với điều được nói đến trong câu.

Câu 3. Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích dưới đây có tác dụng liên kết câu chứa chúng với câu nào. Đó là phép liên kết nào?

a) – Ba không giống cái hình ba chụp với má.

– Sao không giống, đi lâu, ba con già hơn trước thôi.

– Cũng không phải già, mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy.

À ra vậy, bây giờ bà mới biết.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Không một hôm nào bà Hai ở quán về mụ không sấn đến vạch thúng ra xem:

– Ái chà! Nhà này có mớ cá ngon gớm, chiều tớ phải xin một bát mấy được.

Thế là đến chiều mụ sai con bưng bát đến xin.

(Kim Lân, Làng)

Trả lời:

Các từ ngữ in đậm được sử dụng bởi phép liên kết và tác dụng của chúng :

a) – Phép lặp:

+ giống -> liên kết câu 1 với câu 2.

+ ba con già, già, ba con -> liên kết câu 2 với câu 3.

– Phép thế vậy -> liên kết câu đó với toàn bộ nội dung các câu trước của đoạn trích.

b) Phép nối (Thế là) -> liên kết nội dung toàn đoạn.

Câu 4. Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây:

– Họa sĩ nào cũng đến Sa Pa! Ở đấy tha hồ vẽ. Tôi đi đường này ba mươi hai năm. Trước Cách mạng tháng Tám, tôi chở lên chở về mãi nhiều họa sĩ như bác. Họa sĩ Tô Ngọc Vân này, họa sĩ Hoàng Kiệt này…

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

– Phép lặp: Hoạ sĩ – hoạ sĩ

– Phép thế: Sa Pa – đấy.

Câu 5. Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

Trả lời:

Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em.

– Liên kết nội dung : liên kết chủ đề, liên kết lôgic.

– Liên kết hình thức : phép lặp từ ngữ, phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng, phép thế, phép nối.

Câu 6. Đọc truyện cười: HAI KIỂU ÁO trong SGK và trả lời câu hỏi.

a) Câu nào trong những lời đối đáp trên đây chứa hàm ý?
b) Nội dung hàm ý ấy là gì?
c) Người nghe có giải đoán được hàm ý trong câu nói đó không? Chi tiết nào xác nhận điều này?

Trả lời:

a) Câu chứa hàm ý:

Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải mau ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.

b) Nội dung hàm ý: Ngài phải cúi đầu (luồn cúi) trước quan trên, hách dịch trước dân đen. (con người hai mặt) -> ý chế giễu.

c) Người nghe (viên quan) không hiểu được hàm ý sâu xa của câu nói. Nếu hiểu được ý chế giễu và phê phán của câu nói thì viên quan đã nổi giận.

(BAIVIET.COM)