Soạn bài – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Soạn bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo) trang 96 – 97 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo), sau đây là hướng dẫn soạn bài và giải bài tập đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Giải câu hỏi 1 (Trang 96, 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

(Hồ Chí Minh)

b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

(Hoài Thanh)

c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất nước mình thay dần bằng thức bóng bẩy hào nháng và thô kệch bắt chước người ngoài […]

(Theo Thạch Lam)

Trả lời:

a) Cụm C – V: Khí hậu nước ta quanh (làm chủ ngữ trong câu).

Cụm C – V: “Ta quanh năm trồng trọt thu hoạch bốn mùa” là bổ ngữ cho cụm động từ.

b) Cụm C – V: “các thi sĩ ca tụng cảnh núi non” (làm phụ ngữ).

Cụm C – V: “người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh” (làm phụ ngữ).

c) Cụm C – V “những tục lệ tốt đẹp ấy…người ngoài” (làm phụ ngữ).

Giải câu hỏi 2 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Mỗi câu trong từng cặp câu dưới đây trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng.

a) Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: “Cái đẹp là rất có ích”.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Trả lời:

a) Chúng em học giỏi khiến cha mẹ thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt ta dù du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Giải câu hỏi 3 (Trang 97 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu (in đậm) dưới đây thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ. (Khi gộp, có thể thêm hoặc bớt những từ cần thiết nhưng không làm thay đổi nghĩa chính của các câu và vế câu ấy.)

a) Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

(Ca dao)

b) Đây là cảnh một rừng thông. Ngày ngày biết bao người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. Đến lúc có người nhìn cảnh chỉ vì mến cảnh và biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ.

(Hoài Thanh)

c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,… ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.(in đậm: cả đoạn)

(Theo Đình Quang)

Trả lời:

a) Anh em hòa thuận khiến cho hai thân vui vầy.

b) Đây là cảnh rừng thông ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.

c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”… ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Câu 1. Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C – V làm thành phần gì.

a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

(Hồ Chí Minh)

b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.

(Hoài Thanh)

c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất nước mình thay dần bằng thức bóng bẩy hào nháng và thô kệch bắt chước người ngoài […]

(Theo Thạch Lam)

Trả lời:

a)

– Chủ ngữ: Khí hậu nước ta ấm áp

+ Khí hậu nước ta: chủ ngữ

+ ấm áp: vị ngữ

=> Cụm chủ vị làm chủ ngữ.

– Vị ngữ: cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

+ CN: Ta

+ VN: quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

=> Cụm chủ vị làm phụ ngữ trong cụm động từ, bổ nghĩa cho động từ “cho phép”.

b)

Các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp.

=> Cụm chủ vị làm định ngữ.

Có người lấy tiếng chim, tiếng suối chảy làm đề …hay.

=> Cụm chủ vị làm định ngữ.

c)

những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần

=> Cụm chủ vị làm bổ ngữ.

Những thức bóng bảy, hào nhoáng và thô kệch bắt chước người ngoài.

=> Cụm chủ vị làm bổ ngữ.

Câu 2. Mỗi câu trong từng cặp câu dưới đây trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng.

a) Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: “Cái đẹp là rất có ích”.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Trả lời:

a) Chúng em học giỏi khiến cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b) Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến cho lời nói của người Việt Nam chúng ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến cho đã khiến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

Câu 3. Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu (in đậm) dưới đây thành một câu có cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ. (Khi gộp, có thể thêm hoặc bớt những từ cần thiết nhưng không làm thay đổi nghĩa chính của các câu và vế câu ấy.)

a) Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

(Ca dao)

b) Đây là cảnh một rừng thông. Ngày ngày biết bao người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. Đến lúc có người nhìn cảnh chỉ vì mến cảnh và biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ.

(Hoài Thanh)

c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,… ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.(in đậm: cả đoạn)

(Theo Đình Quang)

Trả lời:

a) Anh em hòa thuận khiến hai thân vui vầy.

b) Đây là cảnh một rừng thông mà ngày nay biết bao nhiêu người qua lại.

c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,…ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.

(BAIVIET.COM)