Soạn bài – Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) (Tiếp theo)

Soạn bài Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) (Tiếp theo) trang 147 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2, Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) (Tiếp theo) sau đây là hướng dẫn soạn bài và giải bài tập đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chương trình địa phương (Phần văn và tập làm văn) (Tiếp theo)

Thầy, cô giáo tổng kết, đánh giá bài tập sưu tầm ca dao, tục ngữ, dân ca địa phương theo kế hoạch đã định ở Bài 18.

HOẠT ĐỘNG NGỮ VĂN

Đọc diễn cảm văn nghị luận

1. Mỗi học sinh chọn một trong ba văn bản nghị luận sau để đọc diễn cảm:

– Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

– Sự giàu đẹp của tiếng Việt.

– Ý nghĩa văn chương.

2. Yêu cầu: Mỗi học sinh cần chuẩn bị bài đọc, dùng bút chì đánh dấu những điểm cần lưu ý ở bài tập đọc ở nhà; đọc trôi chảy, rõ ràng, làm nổi bật các câu luận điểm, tư tưởng, tình cảm gây chú ý, các dẫn chứng. (Chú ý các dấu câu, chỗ ngừng sau dấu chấm và chỗ xuống dòng.)

3. Hoạt động ở lớp: Mỗi tổ cử người đọc hay nhất để đọc trước lớp; các bạn nhận xét; thầy, cô giáo đánh giá, biểu dương người đọc hay.

(BAIVIET.COM)