Soạn bài – Chuẩn mực sử dụng từ

Soạn bài Chuẩn mực sử dụng từ trang 166 – 167 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1, Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chuẩn mực sử dụng từ sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chuẩn mực sử dụng từ

I. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả

Giải câu hỏi – Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Các từ in đậm trong những câu sau dùng sai như thế nào?

– Một số người sau một thời gian dùi đầu vào làm ăn, nay đã khấm khá.

– Em bé đã tập tẹ biết nói.

– Đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong đời em.

Trả lời:

– Các từ dùng sai: dùi, tập tẹ, khoảng khắc;

– Chữa: vùi, tập toẹ, khoảnh khắc.

II. Sử dụng từ đúng nghĩa

Giải câu hỏi – Sử dụng từ đúng nghĩa (Trang 166 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Các từ in đậm trong những câu sau đây dùng sai như thế nào? Hãy thay những từ ấy bằng các từ thích hợp.

– Đất nước ta ngày càng sáng sủa.

– Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả để chúng ta vận dụng trong thực tế.

– Con người phải biết lương tâm.

Trả lời:

– Các từ dùng sai: sáng sủa, cao cả, biết;

– Chữa: thay sáng sủa bằng tươi đẹp hoặc đổi mới; thay cao cả bằng sâu sắc hoặc quý giá; thay biết bằng có.

III. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ

Giải câu hỏi – Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Các từ in đậm trong những câu sau đây dùng sai như thế nào?Hãy tìm cách chữa lại cho đúng.

– Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang.

Ăn mặc của chị thật là giản dị.

– Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

– Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạo phồn vinh.

Trả lời:

– Các từ dùng sai: hào quang (là danh từ, không thể sử dụng làm vị ngữ như một tính từ được); ăn mặc (là động từ, không thể sử dụng như danh từ); thảm hại (là tính từ, không thể sử dụng như danh từ); giả tạo phồn vinh (sai về trật tự kết hợp);

– Chữa:

+ Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào nhoáng.

+ Cách ăn mặc của chị thật là giản dị. (hoặc Chị ăn mặc thật là giản dị.)

+ Bọn giặc đã chết rất thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tuỵ Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

+ Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự phồn vinh giả tạo.

IV. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách

Giải câu hỏi – Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Các từ in đậm trong những câu sau đây sai như thế nào?Hãy tìm những từ thích hợp để thay thế các từ đó.

– Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta.

– Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên […].Nhưng Viên vẫn rán sức quần nhau với chú hổ.

(Dẫn theo Nguyễn Đức Dân)

Trả lời:

Các từ in đậm trong các câu được sử dụng không đúng với sắc thái biểu cảm.

– (1): từ lãnh đạo dùng không phù hợp, vì việc xâm lược là việc phi nghĩa, mang lại nhiều đau thương cho dân tộc ta. Từ lãnh đạo mang sắc thái trang trọng, tôn trọng. Sửa : đổi từ lãnh đạo => cầm đầu.

– (2): sửa : đổi chú hổ => con hổ hoặc nó.

V. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt

Giải câu hỏi – Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt (Trang 167 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Trong trường hợp nào thì không nên dùng từ địa phương? Tại sao không nên lạm dụng từ Hán Việt?

Trả lời:

Sử dụng từ địa phương trong những ngữ cảnh không phù hợp (không phải địa phương ấy) sẽ làm cho người nghe, đọc khó hiểu hoặc không hiểu được. Tuy nhiên, trong những tác phẩm văn học, để tạo sắc thái cá biệt, người ta có thể sử dụng từ địa phương; đối với trường hợp này, những từ khó, lạ phải có chú thích để không gây khó khăn cho người đọc.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chuẩn mực sử dụng từ

1. SỬ DỤNG TỪ ĐỒNG ÂM, ĐÚNG CHÍNH TẢ

– Dùi đầu sai chính tả đúng ra là vùi đầu.

– Tập tẹ sai chính tả đúng ra là bập bẹ.

– Khoảng khắc sai chính tả đúng ra là khoảnh khắc.

2. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG NGHĨA

– Đất nước ta ngày càng tươi đẹp.

– Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ sâu sắc để chúng ta vận dụng trong thực tế.

– Con người phải có lương tâm.

3. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG TÍNH CHẤT NGỮ PHÁP CỦA TỪ

– Hào quang là danh từ không thể sử dụng làm vị ngữ như tính từ. Do đó câu: Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang sửa thành: Nước sơn làm cho đồ vật thêm sáng chói.

– Ăn mặc là động từ không thể dùng như danh từ. Do đó câu: Ăn mặc của chị thật là giản dị sửa thành: Cách ăn mặc của chị thật là giản dị.

– Thảm hại là tính từ không thể dùng như danh từ. Do đó câu: Bọn giặc đã chết với nhiều thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất dầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng. Sửa thành: Bọn giặc đã chết với nhiều thảm bại: máu chảy thành sông ở Ninh Kiều, thây chất đầy nội ở Tụy Động, Trần Hiệp phải bêu đầu, Lí Khánh phải bỏ mạng.

– Sự giả tạo phồn vinh phải nói là sự phồn vinh giả tạo mới đúng câu: “Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạc phồn vinh. Do đó sửa thành: “Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự phồn vinh giả tạo.

4. SỬ DỤNG TỪ ĐÚNG SẮC THÁI BIỂU CẢM, HỢP PHONG CÁCH

– Từ lãnh đạo nên thay bằng từ cầm đầu.

– Từ chú hổ nên thay bằng từ nó

5. KHÔNG LẠM DỤNG TỪ ĐỊA PHƯƠNG, TỪ HÁN VIỆT

Không nên lạm dụng từ địa phương gây khó hiểu cho người ở vùng khác.

Cũng không nên lạm dụng từ Hán Việt vì như thế sẽ làm cho lời ăn tiếng nói thiếu tự nhiên, không phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

Ghi nhớ: Khi sử dụng từ phải chú ý:

Đúng âm, đúng chính tả.
Đúng nghĩa.
Đúng tính chất ngữ pháp của từ.
Đúng sắc thái bểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp
Không lạm dụng từ địa phương từ Hán Việt.

(BAIVIET.COM)