Soạn bài – Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

Soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) trang 141 – 142 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2, Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) sau đây là hướng dẫn soạn bài và giải bài tập đầy đủ và chi tiết nhất theo sách giáo khoa.

Hướng dẫn soạn bài – Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

I. Câu thiếu cả chủ ngữ lẫn vị ngữ

Chỉ ra chỗ sai trong những câu dưới đây và nêu lên cách chữa:

a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên.

b) Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng.

Trả lời:

a) Câu này thiếu chủ- vị ngữ, chỉ có thành phần trạng ngữ.

b) Câu này thiếu chủ ngữ- vị ngữ, chỉ có thành phần trạng ngữ.

II. Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu

Giải câu 1 – Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Cho biết mỗi bộ phận in đậm trong câu sau nói về ai.

Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ta thấy dượng Hương Thư ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.

Trả lời:

Phần in đậm nói về dượng Hương Thư.

Giải câu 2 – Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Câu trên sai như thế nào? Nêu cách chữa lỗi.

Trả lời:

Câu trên sai khi đặt nhầm vị trí của vị ngữ lên đầu câu, người đọc dễ hiểu nhầm thành đặc điểm, hoạt động của chủ ngữ “ta”.

Sửa lại: Ta thấy Dượng Hương Thư Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ta thấy dượng Hương Thư ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.

III. Luyện tập

Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau:

a) Năm 1945, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên

(Theo Thúy Lan)

b) […] Cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn bầu trời Hà Nội trong xanh, lòng tôi lại nhớ những năm tháng chống đế quốc Mĩ oanh liệt và oai hùng.

(Theo Thúy Lan)

c) Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn chảy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao làng mạc trù phú đôi bờ, tôi lại cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc.

(Theo Thúy Lan)

Trả lời:

a) Chủ ngữ: cầu

b) Chủ ngữ: Lòng tôi

c) Chủ ngữ: tôi

Giải câu 2 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Hãy viết thêm chủ ngữ và vị ngữ thích hợp vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành những câu hoàn chỉnh:

a) Mỗi khi tan trường,…

b) Ngoài cánh đồng,…

c) Giữa cánh đồng lúa chín,…

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng,…

Trả lời:

a) Mỗi khi tan trường, tôi đạp xe thật nhanh về nhà.

b) Ngoài cánh đồng, lúa trĩu hạt uốn cong như lưỡi câu.

c) Giữa cánh đồng lúa chín, bầy chim rít rít gọi bầy.

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng, bọn trẻ con reo lên vui sướng.

Giải câu 3 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Hãy chỉ ra chỗ sai và nêu cách chữa các câu sau đây:

a) Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Trả lời:

a) Sai vì thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Giữa hồ có một tòa tháp cổ kính đã nhuốm màu rêu phong.

b) Chỉ có trạng ngữ, thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm, dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.

c) Chỉ có trạng ngữ, thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Cầu Long Biên là nhân chứng sống nhằm ghi lại những chiến công lịch sử… chiến tranh ác liệt.

Giải câu 4 – Luyện tập (Trang 142 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Các câu trên sai ở chỗ nào? Nên chữa như thế nào?

a) Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Vừa đi học về, mẹ đã bảo Thúy sang đón em. Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay.

c) Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và được bạn ấy cho một cây bút mới.

Trả lời:

a) Sử dụng sai và thừa quan hệ từ “và”

Sửa thành: Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông, nó bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Phần vị ngữ được đặt sai vị trí.

Sửa thành: Thúy vừa đi học về, mẹ đã bảo sang đón em.

c) Thiếu chủ ngữ.

Sửa thành: Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và em được bạn ấy cho một cây bút mới.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

I. CÂU THIẾU CẢ CHỦ NGỮ LẪN VỊ NGỮ

Chỉ ra chỗ sai trong những câu dưới đây và nêu lên cách chữa:

a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên.

b) Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng.

Trả lời:

Hai câu trên thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ.

a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, [chưa thành câu, đây chỉ có phần trạng ngữ].

Cách sửa: Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, tôi đều say mê ngắm nhìn những màu xanh mướt mắt của bãi mía, bãi dâu, bãi ngô, vườn chuối.

b) Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng. [chưa thành câu, mới chỉ có thành phần trạng ngữ (hai trạng ngữ)]

Cách sửa: Bằng khối óc và bàn tay lao động của mình, chỉ trong một thời gian ngắn anh Hà đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

II. CÂU SAI VỀ QUAN HỆ NGỮ NGHĨA GIỮA CÁC THÀNH PHẦN CÂU

Câu 1. Cho biết mỗi bộ phận in đậm trong câu sau nói về ai?

Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ta thấy dượng Hương Thư ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.

Trả lời:

Phần in đậm trong câu nói về dượng Hương Thư.

Câu 2. Câu trên sai như thế nào? Nêu cách chữa lỗi.

Trả lời:

Cách sắp xếp như trong câu đã cho làm cho người đọc hiểu phần in đậm trước dấu phẩy (Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa) miêu tả hành động của chủ ngữ trong câu (ta). Như vậy, đây là câu sai về mặt nghĩa.

Chữa lại như sau:

Ta thấy dượng Hương Thư, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.

III. LUYỆN TẬP

Bài 1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau:

a) Năm 1945, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên

(Theo Thúy Lan)

b) […] Cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn bầu trời Hà Nội trong xanh, lòng tôi lại nhớ những năm tháng chống đế quốc Mĩ oanh liệt và oai hùng.

(Theo Thúy Lan)

c) Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn chảy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao làng mạc trù phú đôi bờ, tôi lại cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc.

(Theo Thúy Lan)

Trả lời:

a) Năm 1945, cầu được đổi tên thành cầu Long Biên.

– Chủ ngữ: cầu.

– Vị ngữ: được đổi tên là cầu Long Biên.

b) […] Cứ mỗi lần ngẩng lên nhìn bầu trời Hà Nội trong xanh, lòng tôi lại nhớ những năm tháng chống đế quốc Mĩ oanh liệt và oai hùng.

– Chủ ngữ: lòng tôi.

– Vị ngữ: nhớ lại những năm tháng… oai hùng.

c) Đứng trên cầu, nhìn dòng sông Hồng đỏ rực nước cuồn cuộn cháy với sức mạnh không gì ngăn nổi, nhấn chìm bao màu xanh thân thương, bao làng mạc trù phú đôi bờ, tôi cảm thấy chiếc cầu như chiếc võng đung đưa, nhưng vẫn dẻo dai, vững chắc.

– Chủ ngữ: tôi.

– Vị ngữ: cảm thấy … dẻo dai, vững chắc.

Bài 2. Hãy viết thêm chủ ngữ và vị ngữ thích hợp vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành những câu hoàn chỉnh:

a) Mỗi khi tan trường,…

b) Ngoài cánh đồng,…

c) Giữa cánh đồng lúa chín, …

d) Khi chiếc ô tô về đến đầu làng,…

Trả lời:

a) Mỗi khi tan trường, mẹ thường đợi em ở cổng.

b) Ngoài cánh đồng, những chú cò trắng đang sải cánh bay nhanh.

c) Giữa cánh đồng lúa chín, các bác nông dân đang gặt lúa.

d) Khi chiếc ô tô vẻ đến đầu làng, chúng em ùa ra chào đón.

Bài 3. Hãy chỉ ra chỗ sai và nêu cách chữa các câu sau đây:

a) Giữa hồ, nơi có một tòa tháp cổ kính.

b) Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng.

c) Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.

Trả lời:

a) Thiếu cả chủ ngữ, vị ngữ.

Cách sửa: Giữa hồ, nơi có một toà tháp cổ kính, một chú rùa nổi lên.

b) Thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, chúng ta đã bảo vệ vững chắc nền độc lập của mình.

c) Thiếu chủ ngữ, vị ngữ.

Sửa lại: Nhằm ghi lại những chiến công lịch sử của quân và dân Hà Nội bảo vệ cây cầu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, chúng ta đã dựng bia ghi công.

Bài 4. Các câu trên sai ở chỗ nào? Nên chữa như thế nào?

a) Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông và bóp còi rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Vừa đi học về, mẹ đã bảo Thúy sang đón em. Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay.

c) Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và được bạn ấy cho một cây bút mới.

Trả lời:

a) Lỗi về ý nghĩa từ ngữ: cây cầu không thể bóp còi.

Sửa lại: …………… và còi xe rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.

b) Lỗi: không rõ ai vừa đi học về: Mẹ Thuý hay Thuý?

Sửa lại: Thuý vừa đi học về ….

c) Lỗi: Không rõ bạn ấy có phải là Tuấn không? Không rõ cho em hay cho ai?

Sửa lại: …và cho em một cây bút mới.

(BAIVIET.COM)