Soạn bài – Chính tả tập – chép: Chị em

Soạn bài chính tả tập – chép: Chị em trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài chính tả tập – chép: Chị em, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả tập – chép: Chị em.

Chị em

Cái ngủ mày ngủ cho ngoan
Để chị trải chiếu, buông màn cho em.
Chổi ngoan mau quét sạch thềm,
Hòn bi thức đợi lim dim chân tường.
Đàn gà ngoan chớ ra vườn,
Luống rau tay mẹ mới ươm đầu hồi.
Mẹ về, trán ướt mồ hôi,
Nhìn hai cái ngủ chung lời hát ru.

Trần Đắc Trung

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả tập – chép: Chị em

Giải câu hỏi 1 (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Tập chép: Chị em

Trả lời:

Học sinh tự chép bài vào vở

Giải câu hỏi 2 (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống ăc hay oăc ?

Trả lời:

Đọc ngắc ngứ, ngoắc tay nhau, dấu ngoặc đơn.

Giải câu hỏi 3 (Trang 27 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hoặc ch có nghĩa như sau :
– Trái nghĩa với riêng
– Cùng nghĩa với leo
– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hay thanh ngã có nghĩa như sau :
– Trái nghĩa với đóng
– Cùng nghĩa với vỡ
– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi

Trả lời:

a) – Trái nghĩa với riêng -> chung
– Cùng nghĩa với leo -> trèo
– Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau -> chậu

b) – Trái nghĩa với đóng -> mở
– Cùng nghĩa với vỡ -> bể
– Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi -> mũi.

(BAIVIET.COM)