Soạn bài – Chính tả tập – chép: Cậu bé thông minh

Soạn bài chính tả tập chép: Cậu bé thông minh trang 6 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài chính tả tập chép Cậu bé thông minh, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả tập – chép  Cậu bé thông minh.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả tập chép Cậu bé thông minh

Câu hỏi 1 (Trang 6 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào ? Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ?

Trả lời:

– Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm và dấu gạch ngang đầu dòng.
– Các chữ cần được viết hoa trong bài chính tả là : Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

 

Câu hỏi 2 (Trang 6 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống

Trả lời:

Soan bai - Chinh ta tap - chep: Cau be thong minh - Loi giai cau 2

Câu hỏi 3 (Trang 6 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Trả lời:

Soan bai - Chinh ta tap - chep: Cau be thong minh - Loi giai cau 3

(BAIVIET.COM)