Soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề

Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề trang 144 – 145 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Ngắm trăng. Không đề

Giải câu 1 (Trang 144 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nhớ – viết: Ngắm trăng. Không đề.

Trả lời:

Học sinh hãy nhớ và viết lại bài thơ Ngắm trăng và Không đề.

Giải câu 2 (Trang 144 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm những tiếng có nghĩa ứng với các ô trống dưới đây.

a)

aamanang
trM : trà, trả (lời)
ch

b)

dchnhth
iêuM : diều, diễu (hành)
iu

Trả lời:

a)

aamanang
trtrà, trả, dối trá, cái trãtràm, trạm chántrán, tràntrang, tráng, trảng cỏ, trạng
chcha, chả, lã chã, chung chạ, chà xátchàm, chạmchan, chán, chạnchang chang, chàng, chạng vạng

b)

dchnhth
iêudiều, diễu, kì diệuchiêu đãi, chiều, chiếubao nhiêu, nhiều, nhiễuthiêu, thiếu, vải thiều
iudìu dặt, dắt díu, dịu dàngchịu, chắt chiunói nhịu, nhíu màythiu thiu, bẩn thỉu

Ghi chú:

Cái trã là một loại nồi đất dùng để đun nấu

Nói nhịu là nói sai lẫn từ ngữ mà không biết là sai lẫn

Giải câu 3 (Trang 145 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Thi tìm nhanh:

a)

– Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr.

Mẫu và ví dụ: tròn trịa.

– Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch.

Mẫu và ví dụ: chông chênh.

b)

– Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iêu.

Mẫu và ví dụ: liêu xiêu.

– Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iu.

Mẫu và ví dụ: líu ríu.

Trả lời:

a. – Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr: tròn tròn, trong trắng, trăng trắng, trong trẻo, tròn trịa, trơn tru,….

– Các từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch: chiều chiều, chói chang, chông chênh,…

b. – Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iê: liêu xiêu, tiêu điều, thiêu thiếu,….

– Các từ láy trong đó tiếng nào cũng có vần iu: dìu dịu, líu ríu,…

(BAIVIET.COM)