Soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Nếu chúng mình có phép lạ trang 105 -106 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nhớ – viết): Nếu chúng mình có phép lạ, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Giải câu 1 (Trang 105 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nhớ – viết: 4 khổ đầu bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ

Trả lời:

Học thuộc lòng 4 khổ thơ rồi viết lại cho đúng

Nếu chúng mình có phép lạ
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
Chớp mắt thành cây đầy quả
Tha hồ hái chén ngọt lành.

Nếu chúng mình có phép lạ
Ngủ dậy thành người lớn ngay
Đứa thì lặn xuống đáy biển
Đứa thì ngồi lái máy bay.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hái triệu vì sao xuống cùng
Đúc thành ông mặt trời mới
Mãi mãi không còn mùa đông.

Nếu chúng mình có phép lạ
Hóa trái bom thành trái ngon
Trong ruột không còn thuốc nổ
Chỉ toàn kẹp với bi tròn.

Giải câu 2 (Trang 105 SGK tiếng việt 4 tập 1)

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

Trỏ lối …ang mùa hè

Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ …íu

Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

Chạm đầu lưỡi – chạm vào …ức nóng.

Mạch đất ta dồi dào …ức …ống

Nên nhành cây cũng thắp …áng quê hương.

PHẠM TIẾN DUẬT

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Ông Trạng Nồi

Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì.

Trả lời:

a) S hay x

– Trỏ lối sang mùa hè  …đèn lồng nhỏ xíu

…sức nóng…sức sống…sóng quê hương

b) Dấu hỏi hay dấu ngã

….nổi tiếng …đỗ trạng…ban thưởng…đỗi ngạc nhiên…chỉ xin…nồi nhỏ…thuở hàn vi…phải ôn thi…hỏi mượn…của nhà hàng/ xóm…dùng bữa…để đỗ đạt

Giải câu 3 (Trang 106 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Viết lại các câu sau cho đúng chính tả .

a) Tốt gổ hơn tốt nước xơn.

b) Sấu người, đẹp nết.

c) Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ.

d) Trăng mờ còn tõ hơn xao

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.

Trả lời:

Em viết lại như sau:

a) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

b) Xấu người đẹp nết.

c) Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể.

d) Trăng mờ còn tỏ hơn sao.

e) Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả (Nhớ – viết): Nếu chúng mình có phép lạ

Câu 1. Nhớ – viết: 4 khổ đầu bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ

Trả lời:

Học thuộc lòng 4 khổ thơ rồi viết lại cho đúng

Câu 2.

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Trái nhót như ngọn đèn tín hiệu

Trỏ lối …ang mùa hè

Quả cà chua như cái đèn lồng nhỏ …íu

Thắp mùa đông ấm những đêm thâu

Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu

Chạm đầu lưỡi – chạm vào …ức nóng.

Mạch đất ta dồi dào …ức …ống

Nên nhành cây cũng thắp …áng quê hương.

PHẠM TIẾN DUẬT

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Ông Trạng Nồi

Ngày xưa có một học trò nghèo nôi tiếng khắp vùng là người hiếu học. Khi ông đô trạng, nhà vua muốn ban thương, cho phép ông tự chọn quà tặng. Ai nấy rất đôi ngạc nhiên khi thấy ông chi xin một chiếc nồi nho đúc bằng vàng. Thì ra, ông muốn mang chiếc nồi vàng ấy về tạ ơn người hàng xóm. Thuơ hàn vi, vì phai ôn thi, không có thời gian kiếm gạo, ông thường hoi mượn nồi cua nhà hàng xóm lúc họ vừa dùng bưa xong đê ăn vét cơm cháy suốt mấy tháng trời. Nhờ thế ông có thời gian học hành và đô đạt.

Hàn vi: nghèo và không có địa vị gì.

Trả lời:

a) Trỏ lối sang – nhỏ xíu – sức nóng – sức sống – thắp sáng

b) (Ông Trạng Nồi) nổi tiếng – đỗ trạng – ban thưởng – rất đỗi – chỉ xin – nói nhỏ – Thuở hàn vi – phải – hỏi mượn – của – dùng bữa – để ăn – đỗ đạt.

Câu 3. Viết lại các câu sau cho đúng chính tả .

a) Tốt gổ hơn tốt nước xơn.

b) Sấu người, đẹp nết.

c) Mùa hè cá xông, mùa đông cá bễ.

d) Trăng mờ còn tõ hơn xao

Dẩu rằng núi lỡ còn cao hơn đồi.

Trả lời:

Viết lại cho đúng chính tả

a. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

b. Xấu người, đẹp nết

c. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể

d. Trăng mờ còn tỏ hơn sao

Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.

(BAIVIET.COM)