Soạn bài – Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo

Soạn bài Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo trang 67 – 68 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo

Giải câu 1 (Trang 67 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo (từ Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn… đến hết)

Trả lời:

Nghe lời cáo dụ thiệt hơn

Gà rằng: “Xin được ghi ơn trong lòng

Hòa bình gà cáo sống chung

Mừng này còn có tin mừng nào hơn

Kìa, tôi thấy cặp chó  săn

Từ xa chạy tới, chắc loan tin này”.

Cáo nghe, hồn lạc phách bay

Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì.

Gà ta khoái chí cười phì:

“Rõ phường giang dối, làm gì được ai”.

Giải câu 2 (Trang 67 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng:

a) Những chữ bị bỏ trống bắt đầu bằng tr hoặc ch:

Con người là một sinh vật có… tuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩm… kì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu… lòng đất, ngự được đại dương,… phục được khoảng không vũ… bao la. Họ là những… nhân xứng đáng của thế giới này.

b) Những chữ bị bỏ trống có vần ươn hoặc ương:

Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành phi công để được bay… trên bầu trời, bay trên… tược, làng mạc, thành phố quê… vượt qua các đại… mênh mông. Để chuẩn bị cho… lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục xuyên cho cơ thể khỏe mạnh,… tráng.

Trả lời:

a) Những chữ bị bỏ trống bắt đầu bằng tr hoặc ch:

Con người là một sinh vật có trí tuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩm chất kì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu trong lòng đất, ngự được đại dương, chinh phục được khoảng không vũ trụ bao la. Họ là những chủ nhân xứng đáng của thế giới này.

b) Những chữ bị bỏ trống có vần ươn hoặc ương:

Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành phi công để được bay lượn trên bầu trời, bay trên vườn tược, làng mạc, thành phố quê hương vượt qua các đại dương mênh mông. Để chuẩn bị cho tương lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục xuyên cho cơ thể khỏe mạnh, cường tráng.

Giải câu 3 (Trang 68 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Tìm các từ:

a) Chứa tiếng chí hoặc trí, có nghĩa như sau:

– Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp.

– Khả năng suy nghĩ và hiểu biết.

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

– Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn.

– Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có.

Trả lời:

a) – Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp: ý chí.

– Khả năng suy nghĩ và hiểu biết: trí tuệ.

b) – Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tô’t đẹp hơn: vươn lên.

– Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có: tưởng tượng.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo

Câu 1. Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo (từ Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn… đến hết)

Trả lời:

Học thuộc bài thơ và tự nhớ – viết đoạn thơ từ “Nghe lời Cáo dụ thiệt hơn“… đến hết bài.

Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng:

a) Những chữ bị bỏ trống bắt đầu bằng tr hoặc ch:

Con người là một sinh vật có… tuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩm… kì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm sâu… lòng đất, ngự được đại dương,… phục được khoảng không vũ… bao la. Họ là những… nhân xứng đáng của thế giới này.

b) Những chữ bị bỏ trống có vần ươn hoặc ương:

Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành phi công để được bay… trên bầu trời, bay trên… tược, làng mạc, thành phố quê… vượt qua các đại… mênh mông. Để chuẩn bị cho… lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục xuyên cho cơ thể khỏe mạnh,… tráng.

Trả lời:

a) … có trí tuệ… phẩm chất… trong lòng đất,… chế ngự… chinh phục… vũ trụ… chủ nhân…

b) … bay lượn… vườn tược… quê hương… đại dương… tương lai… thường xuyên… cường tráng.

Câu 3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng chí hoặc trí, có nghĩa như sau:

– Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp.

– Khả năng suy nghĩ và hiểu biết.

b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

– Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn.

– Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có.

Trả lời:

a) – Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp: ý chí.

– Khả năng suy nghĩ và hiểu biết: trí tuệ.

b) – Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn: vươn lên.

– Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có: tưởng tượng.

(BAIVIET.COM)