Soạn bài – Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con…

Soạn bài Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con…, trang 55 – 56 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con…, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con…

Giải câu 1 (Trang 55 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Nhớ – viết: Ê-mi-li, con… (từ Ê-mi-li, con ôi… đến hết).

Trả lời:

Ê-mi-li con ôi!

Trời sắp tối rồi…

Cha không bế con về được nữa!

Khi đã sáng bùng lên ngọn lửa

Đêm nay mẹ đến tìm con

Con sẽ ôm lấy mẹ mà hôn

Cho cha nhé

Và con sẽ nói giùm với mẹ:

Cha đi vui, xin mẹ đừng buồn!

Oa-sinh-tơn

Buổi hoàng hôn

Ôi những linh hồn

Còn, mất?

Đã đến phút lòng ta sáng nhất!

Ta đốt thân ta

Cho ngọn lửa sáng lòa

Sự thật.

Chú ý:

  • Chính xác, trình bày đúng khổ thơ 3 và 4 của bài Ê-mi-li, con…
  • Chú ý viết đúng các tên nước ngoài.

Giải câu 2 (Trang 55 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm những tiếng có ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy.

Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín mui
Lưa thưa mưa biển ấm chân trời
Chiếc tàu chở cá về bến cảng
Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi.

Em bé thuyền ai ra giỡn nước
Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm
Biển bằng không có dòng xuôi ngược
Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.

HUY CẬN

Trả lời:

– Các tiếng chứa ưa, ưa: lưa thưa, mưa, tưởng, nước, tươi, ngược, giữa.

– Nhận xét về cách ghi dấu thanh:

  • Trong tiếng giữa (không có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính. Các tiếng lưa thưa, mưa không có dấu thanh vì mang thanh ngang.
  • Trong các tiếng tưởng, nước, ngược (có âm cuối) dấu thanh đặt ở chữ cái lai của âm chính. Tiếng tươi không có dấu thanh vì mang thanh ngang.

Giải câu 3 (Trang 56 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

– Cầu được, … thấy.

– Năm nắng, … mưa.

– … chảy đá mòn.

– … thử vàng, gian nan thử sức.

Trả lời:

– Cầu được ước thấy: Đạt được đúng như điều mình hằng mong muôn, mơ ước.

– Năm nắng mười mưa: trải qua nhiều khó khăn vất vả.

– Nước chảy đá mòn: kiên trì, nhẫn nại nhất định sẽ thành công.

– Lửa thử vàng, gian nan thử sức: khó khăn vất vả là điều kiện thử thách rèn luyện con người.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nhớ – viết: Ê-mi-Ii, con…

Câu 1. Nhớ – viết: Ê-mi-li, con… (từ Ê-mi-li, con ôi… đến hết).

Trả lời:

Học sinh tự viết theo nội dung bài trong sách giáo khoa.

Câu 2. Tìm những tiếng có ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ dưới đây. Nêu nhận xét về cách ghi dấu thanh ở các tiếng ấy.

Thuyền đậu, thuyền đi hạ kín mui
Lưa thưa mưa biển ấm chân trời
Chiếc tàu chở cá về bến cảng
Khói lẫn màu mây tưởng đảo khơi.

Em bé thuyền ai ra giỡn nước
Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm
Biển bằng không có dòng xuôi ngược
Cơm giữa ngày mưa gạo trắng thơm.

HUY CẬN

Trả lời:

Những tiếng có chưa ưa hoặc ươ trong hai khổ thơ là:

  • Ưa: lưa, thưa, giữa, mưa. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ư.
  • Ươ: tưởng, nước, ngược. Dấu thanh đặt ngay trên (hoặc dưới) chữa cái ơ.

Câu 3. Tìm tiếng có chứa ưa hoặc ươ thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:

– Cầu được, … thấy.

– Năm nắng, … mưa.

– … chảy đá mòn.

– … thử vàng, gian nan thử sức.

Trả lời:

  • Cầu được ước thấy.
  • Năm nắng mười mưa.
  • Nước chảy đá mòn.
  • Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

(BAIVIET.COM)