Soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa

Bài học SGK Progress:

Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa trang 115 – 116 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa

Giải câu 1 (Trang 115 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nhớ – viết: Đường đi Sa Pa (từ Hôm sau… đến hết).

Trả lời:

Học sinh hãy nhớ và viết lại bài Đường đi Sa Pa (từ Hôm sau… đến hết).

Giải câu 2 (Trang 115 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm những tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống dưới đây:

a)

aongôngưa
rM : ra (ra lệnh, ra vào, ra mắt)
dM : da (da thịt, da trời, giả da)
giM : gia (gia đình, tham gia)

b)

aongôngưa
vM : va (va chạm, va đầu, va vấp)
dM : da (da thịt, da trời, giả da)
giM : gia (gia đình, tham gia)

Trả lời:

aongôngưa
rM : rarong (rêu)(nhà) rông
dM : dadong (dỏng)dông (bão)dưa hấu
giM : giagiong (buồm)(cơn)(giông)
vM : vavong (quốc)(cây)(vông)

Chú thích: vong quốc là mất nước (đất nước bị xâm chiếm)

Giải câu 3 (Trang 116 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống dưới đây:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

– Hồ nước ngọt lớn nhất thế … là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó … trên 80000 ki-lô-mét vuông.

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

– Trung Quốc là nước có biên … chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên … của nước này … 23840 ki-lô-mét.

 Theo KỈ LỤC THẾ GIỚI

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi:

– Ở Thư … Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu… một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng … .

Theo báo THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

– Gần ba phần tư trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại … lớn nhất và bao phủ gần nửa thế … .

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

Trả lời:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi

Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80.000 ki-lô-mét vuông.

Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên giới của nước này dài 23840 ki-lô-mét.

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi

– Ở Thư viện Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

– Gần ba phần tư Trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất bao phủ gần nửa thế giới.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)