Soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa

Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa trang 115 – 116 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Đường đi Sa Pa

Giải câu 1 (Trang 115 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nhớ – viết: Đường đi Sa Pa (từ Hôm sau… đến hết).

Trả lời:

Học sinh hãy nhớ và viết lại bài Đường đi Sa Pa (từ Hôm sau… đến hết).

Giải câu 2 (Trang 115 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm những tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống dưới đây:

a)

aongôngưa
rM : ra (ra lệnh, ra vào, ra mắt)
dM : da (da thịt, da trời, giả da)
giM : gia (gia đình, tham gia)

b)

aongôngưa
vM : va (va chạm, va đầu, va vấp)
dM : da (da thịt, da trời, giả da)
giM : gia (gia đình, tham gia)

Trả lời:

aongôngưa
rM : rarong (rêu)(nhà) rông
dM : dadong (dỏng)dông (bão)dưa hấu
giM : giagiong (buồm)(cơn)(giông)
vM : vavong (quốc)(cây)(vông)

Chú thích: vong quốc là mất nước (đất nước bị xâm chiếm)

Giải câu 3 (Trang 116 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống dưới đây:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

– Hồ nước ngọt lớn nhất thế … là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó … trên 80000 ki-lô-mét vuông.

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

– Trung Quốc là nước có biên … chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên … của nước này … 23840 ki-lô-mét.

 Theo KỈ LỤC THẾ GIỚI

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi:

– Ở Thư … Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu… một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng … .

Theo báo THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

– Gần ba phần tư trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại … lớn nhất và bao phủ gần nửa thế … .

Theo TRẦN HOÀNG HÀ

Trả lời:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi

Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80.000 ki-lô-mét vuông.

Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất – 13 nước. Biên giới của nước này dài 23840 ki-lô-mét.

b) Tiếng bắt đầu bằng v, d hay gi

– Ở Thư viện Quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

– Gần ba phần tư Trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất bao phủ gần nửa thế giới.

(BAIVIET.COM)