Soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Chuyện cổ tích về loài người

Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Chuyện cổ tích về loài người trang 22 – 23 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nhớ – viết): Chuyện cổ tích về loài người, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Chuyện cổ tích về loài người

Giải câu 1 (Trang 22 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nhớ – viết: Chuyện cổ tích về loài người (từ Mắt trẻ con sáng lắm … đến Hình tròn là trái đất.)

Trả lời:

Học thuộc đoạn thơ đã cho. Nhớ và viết lại đúng các câu, chữ trong văn bản và các dấu câu có trong đoạn thơ.

Giải câu 2 (Trang 22 SGK tiếng việt 4 tập 2)

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?

Mưa …ăng trên đồng
Uốn mềm ngọn lúa
Hoa xoan theo …ó
…ải tím mặt đường.

NGUYỄN BAO

b) Đặt trên những chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã?

Môi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh và có màu sắc rực . Lớp lớp hoa giấy rai kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoang, chúng liền tan mát bay đi mất.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống khổ thơ đã cho “r d hay gi”

Mưa giăng trên đồng

Uốn mềm ngọn lửa

Hoa xoan theo gió

Rải tím mặt đường

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu “hỏi hay ngã”:

Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp hoa giấy rải kín mặt nhưng chỉ cần có một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

Giải câu 3 (Trang 23 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chọn những tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau:

CÂY MAI TỨ QUÝ

Cây mai cao trên hai mét, (dáng, giáng, ráng) thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu (giần, dần, rần) thành một (điễm, điểm) ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng (giắn, dắn, rắn) chắc.

Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng (thẫm, thẩm) xếp làm ba lớp. Năm cánh (dài, rài) đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.

Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực (rở, rỡ) góp với muôn hoa ngày Tết, lại có mai tứ quý cần (mẫn, mẩn), thịnh vượng quanh năm.

Theo NGUYỄN VŨ TIỀM

Chú thích và giải nghĩa:

Ức: phần ngực của chim, thú.

Trả lời:

Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc.

Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.

Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày Tết, lại còn có mai tứ quý cần mẫn, thịnh vượng quanh năm.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả (Nhớ – viết): Chuyện cổ tích về loài người

Câu 2. 

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?

Mưa …ăng trên đồng
Uốn mềm ngọn lúa
Hoa xoan theo …ó
…ải tím mặt đường.

NGUYỄN BAO

b) Đặt trên những chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã?

Môi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mong manh và có màu sắc rực . Lớp lớp hoa giấy rai kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoang, chúng liền tan mát bay đi mất.

TRẦN HOÀI DƯƠNG

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?

            Mưa giăng trên đồng

            Uốn mềm ngọn lúa

            Hoa xoan theo gió

            Rải tím mặt đường

b) Đặt trên các chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã?

Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

Câu 3. Chọn những tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau:

CÂY MAI TỨ QUÝ

Cây mai cao trên hai mét, (dáng, giáng, ráng) thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu (giần, dần, rần) thành một (điễm, điểm) ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng (giắn, dắn, rắn) chắc.

Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng (thẫm, thẩm) xếp làm ba lớp. Năm cánh (dài, rài) đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.

Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực (rở, rỡ) góp với muôn hoa ngày Tết, lại có mai tứ quý cần (mẫn, mẩn), thịnh vượng quanh năm.

Theo NGUYỄN VŨ TIỀM

Chú thích và giải nghĩa:

Ức: phần ngực của chim, thú.

Trả lời:

Cây mai tứ quý

Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. Tán tròn tự nhiên xòe rộng ở phần gốc, thu dần thành một điểm ở đỉnh ngọn. Gốc lớn bằng bắp tay, cành vươn đều, nhánh nào cũng rắn chắc.

Mai tứ quý nở bốn mùa. Cánh hoa vàng thẫm xếp làm ba lớp. Năm cánh dài đỏ tía như ức gà chọi, đỏ suốt từ đời hoa sang đời kết trái. Trái kết màu chín đậm, óng ánh như những hạt cườm đính trên tầng áo lá lúc nào cũng xum xuê một màu xanh chắc bền.

Đứng bên cây ngắm hoa, xem lá, ta thầm cảm phục cái mầu nhiệm của tạo vật trong sự hào phóng và lo xa: đã có mai vàng rực rỡ góp với muôn hoa ngày Tết, lại còn có mai tứ quý cần mẫn, thịnh vượng quanh năm.

(BAIVIET.COM)