Soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết

Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết trang 44 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết

Giải câu 1 (Trang 44 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nhớ – viết: Chợ Tết (từ Dải mây trắng… đến ngộ nghĩnh đuổi theo sau.)

Trả lời:

Đọc thuộc đoạn thơ “Chợ Tết” rồi tự viết lại 11 dòng thơ theo quy định của bài chính tả.

Giải câu 2 (Trang 44 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng, ô số 1 chứa tiếng có âm đầu là s hay x, còn ô số 2 chứa tiếng có vần là ưc hay ưt:

Một ngày và một năm

Men-xen là một họa (1) trứ danh của nước (2), được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là người ta tranh nhau mua.

Có một họa sĩ trẻ nói với ông:

– Ngài thật là một người (1) sướng. Còn tôi, không hiểu (1) tranh rất khó bán. Nhiều (2) tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen liền bảo:

– Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một năm vẽ một (2) tranh, rồi bán nó trong một ngày.

Theo NỤ CƯỜI BÁC HỌC

Chú thích và giải nghĩa:

Hâm mộ: yêu mến, kính phục.

Trả lời:

Men-xen là một họa trứ danh của nước Đức được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là người ta tranh nhau mua.

Có một họa sĩ trẻ nói với ông:

– Ngài thật là một người sung sướng. Còn tôi, không hiểu sao tranh rất khó bán. Nhiều bức tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen liền bảo:

Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một năm vẽ một bức tranh, rồi bán nó trong một ngày.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả (Nhớ – viết): Chợ Tết

Câu 2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng, ô số 1 chứa tiếng có âm đầu là s hay x, còn ô số 2 chứa tiếng có vần là ưc hay ưt:

Men-xen là một họa (1) trứ danh của nước (2), được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là người ta tranh nhau mua.

Có một họa sĩ trẻ nói với ông:

– Ngài thật là một người (1) sướng. Còn tôi, không hiểu (1) tranh rất khó bán. Nhiều (2) tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen liền bảo:

– Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một năm vẽ một (2) tranh, rồi bán nó trong một ngày.

Trả lời:

Em đọc mẩu chuyện và dựa vào các yếu tố gợi ý đã cho, tìm từ để điền sao cho từ đó kết hợp được với từ đứng trước (hoặc sau) thích hợp với ý diễn đạt của câu là được.

Men-xen là một họa (1) trứ danh của nước (2) Đức được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là người ta tranh nhau mua.

Có một họa sĩ trẻ nói với ông:

– Ngài thật là một người (1) sung sướng. Còn tôi, không hiểu (1) sao tranh rất khó bán. Nhiều (2) bức tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen liền bảo:

Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một năm vẽ một (2) bức tranh, rồi bán nó trong một ngày.

(BAIVIET.COM)