Soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Cao Bằng

Soạn bài Chính tả (Nhớ – viết): Cao Bằng trang 48 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nhớ – viết): Cao Bằng, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nhớ – viết): Cao Bằng

Giải câu 1 (Trang 48 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Nhớ – viết: Cao Bằng (bốn khổ thơ đầu).

Sau khi qua Đèo Gió
Ta lại vượt Đèo Giàng
Lại vượt đèo Cao Bắc
Thì ta tới Cao Bằng

Cao Bằng, rõ thật cao!
Rồi dần bằng bằng xuống
Đầu tiên là mận ngọt
Đón môi ta dịu dàng

Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông lành như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.

Còn núi non Cao Bằng
Đo làm sao cho hết
Như lòng yêu đất nước
Sâu sắc người Cao Bằng

Trả lời:

Em nhớ lại và viết sau đó tự kiểm tra.

Giải câu 2 (Trang 48 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống, biết rằng những tên riêng đó là: Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn.

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù…. là chị…

b) Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch… là anh…

c) Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mình trên cầu… mưu sát Mắc Na-ma-ra là anh..

Trả lời:

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu.

b) Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh Bế Văn Đàn

c) Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra là anh Nguyễn Văn Trỗi.

Giải câu 3 (Trang 48 SGK tiếng việt 5 tập 2)

Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau:

CỬA GIÓ TÙNG CHINH

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn
Gió vù vù quất ngang cành bứa
Trong xa xa nhập nhòe ánh lửa
Vật vờ đầu súng sương sa.
Cửa gió này người xưa gọi là Ngã ba
Cắt con suối hai chiều dâng lũ
Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, pù xai hội tụ
Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh

Theo ĐÀO NGUYÊN BẢO

Trả lời:

Viết sai

Sửa lại

Hai ngàn

Hai Ngàn

Ngã ba

Ngã Ba

Pù mo

Pù Mo

Pù xai

Pù Xai

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả (Nhớ – viết): Cao Bằng

Câu 2. Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống, biết rằng những tên riêng đó là: Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn.

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù…. là chị…

b) Người lấy thân mình làm giá súng trong chiến dịch… là anh…

c) Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mình trên cầu… mưu sát Mắc Na-ma-ra là anh..

Trả lời:

a) Người nữ anh hùng trẻ tuổi hi sinh ở nhà tù Côn Đảo là chị Võ Thị Sáu.

b) Người lấy thân mình làm gái súng trong chiến dịch Điện Biên Phủ là anh Bế Văn Đàn.

c) Người chiến sĩ biệt động Sài Gòn đặt mìn trên cầu Công Lý mưu sát Mắc Na-ma-ra là anh Nguyễn Văn Trỗi.

Câu 3. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng có trong đoạn thơ sau:

CỬA GIÓ TÙNG CHINH

Đường tuần tra lên chóp Hai ngàn
Gió vù vù quất ngang cành bứa
Trong xa xa nhập nhòe ánh lửa
Vật vờ đầu súng sương sa.
Cửa gió này người xưa gọi là Ngã ba
Cắt con suối hai chiều dâng lũ
Nơi gió Tùng Chinh, Pù mo, pù xai hội tụ
Chắn lối mòn lên đỉnh Tùng Chinh

Theo ĐÀO NGUYÊN BẢO

Trả lời:

Tên riêng trong đoạn thơ

Tên riêng được viết đúng

Tùng Chinh

Tùng Chinh

Hai ngàn

Hai Ngàn

Ngã ba

Ngã Ba

Pù mo

Pù Mo

Pù xai

Pù Xai

(BAIVIET.COM)