Soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây

Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây Trang 154 – 156 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây

Giải câu 1 (Trang 154 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây (hai khổ thơ đầu)

Chiều đi học về

Chúng em qua ngôi nhà xây dở

Giàn giáo tựa cái lồng che chở

Trụ bê tông nhú lên như một mầm cây

Bác thợ nề ra về còn huơ huơ cái bay:

Tạm biệt!

Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong

Là bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch

Giải câu 2 (Trang 154 SGK tiếng việt 5 tập 1)

a) Hãy tìm những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây

rẻrây
dẻdây
giẻgiây

M: rây bột/nhảy dây/giây phút

b) Tìm những từ ngữ chứa các tiếng chỉ khác nhau ở âm đầu v hay d

vàngvàovỗ
dàngdàodỗ

M: sóng vỗ/dỗ dành

c) Tìm những từ ngữ

– Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêm hay im

chiêmliêm
chimlim

M: thanh liêm/gỗ lim

– Chứa các tiếng chỉ khác nhau ở vần iêp hay ip

diếpkiếp
dípkíp

M: rau diếp/buồn ngủ díp mắt

Trả lời:

a) giá rẻ, đắt rẻ, bổ rẻ, rẻ quạt, rẻ sườn

– hạt dẻ, thân hình mảnh dẻ

– giẻ rách, giẻ lau, giẻ chùi chân

– rây bột, mưa rây

– nhảy dây, chăng dây, dây thừng, dây phơi

– giây bẩn, giây mực, giây giày

b) vàng tươi, vàng bạc

– dễ dàng, dềnh dàng

– ra vào, vào ra

– dồi dào

– vỗ về, vỗ vai, vỗ sóng

– dỗ dành

c) chiêm bao, lúa chiêm, vụ chiêm, chiêm tinh

– chim gáy

– rau diếp

– dao díp, díp mắt

– thanh liêm, liêm khiết, liêm sỉ

– tủ lim, lòng lim dạ đá

* số kiếp, kiếp người

– kíp nổ, cần kíp

Giải câu 3 (Trang 155 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm những tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện vui dưới đây. Biết rằng:

(1) chứa tiếng bắt đầu bằng r hoặc gi.

(2) chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

Thầy quên mặt nhà con (1)…. hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

– Cậu hãy (2)…. ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1)….. lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1)….. rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2)…. xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

– Anh (2)…. hình chị nào treo đó?

Anh tả trả lời:

– Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1)….. hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

– Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2)…. vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

Trả lời:

Thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Có anh thợ vẽ truyền thần làm không đủ ăn. Bạn bè đến thăm, anh than thở thì họ bảo:

– Cậu hãy (2) vẽ ngay một bức chân dung hai vợ chồng cậu (1) rồi lồng khung kính mà treo. Thiên hạ thấy cậu khéo tay sẽ xô nhau tới, lo gì không khấm khá!

Nghe lời bạn, anh bảo vợ ngồi cho anh truyền thần, (1) rồi lại tự họa chính mình ngồi cạnh. (2) Vẽ xong, anh ngắm đi ngắm lại, lấy làm đắc ý lắm.

Một hôm, bố vợ tới chơi, thấy bức họa, hỏi:

– Anh (2) vẽ hình chị nào treo đó?

Anh tả trả lời:

– Chết thật, thầy quên mặt nhà con (1) rồi hay sao?

Ông bố vợ nói tiếp:

– Thì ra là vợ anh. Thế nó ngồi cạnh người nào mà tướng mạo kì (2) dị vậy?

Theo TIẾNG CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM

(BAIVIET.COM)