Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Vàm Cỏ Đông

Soạn bài chính tả nghe – viết: Vàm Cỏ Đông trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Vàm Cỏ Đông, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Vàm Cỏ Đông.

Vàm Cỏ Đông

Ở tận sông Hồng, em có biết

Quê hương anh cũng có dòng sông

Anh mãi gọi với lòng tha thiết:

Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!

 

Đây con sông xuôi dòng nước chảy

Bốn mùa soi từng mảnh mây trời

Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy

Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi.

Theo: HOÀI VŨ

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Vàm Cỏ Đông

Giải câu hỏi 1 (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

Các chữ sông Hồng, Vàm Cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.

Giải câu hỏi 2 (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống it hay uyt ?

h… sáo, h… thở, s… ngã, đứng s… vào nhau.

Trả lời:

huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau.

Giải câu hỏi 3 (Trang 110 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau:

a) rá, giá, rụng, dụng.

b) vẽ, vẻ, nghĩ, nghỉ.

Trả lời:

Câu a)

– rá: rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá,…

– giá: giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ…

– rụng: rơi rụng, rụng rời, rụng xuống, …

– dụng: sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng, …

Câu b)

– vẽ: vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ,…

– vẻ: vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang, …

– nghĩ: nghĩ ngợi, suy nghĩ, ngẫm nghĩ, ý nghĩ, …

– nghỉ: nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc …

(BAIVIET.COM)