Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông

Soạn bài chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Tiếng hò trên sông

Giải câu hỏi 1 (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Bài chính tả có mấy câu? Nêu các tên riêng trong bài?

Trả lời:

Bài chính tả có 4 câu. Các tên riêng trong bài: Gái, Thu Bồn.

Giải câu hỏi 2 (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống ?

a) (cong, coong) :
Chuông xe đạp kêu kính …, vẽ đường….

b) (xong, xoong) :
Làm … việc, cái …

Trả lời:

a) chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong
b) làm xong việc, cái xoong

Giải câu hỏi 3 (Trang 87 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Thi tìm nhanh, viết đúng:

Trả lời:

a) Chỉ sự vật có tiếng bắt đầu bằng s :

– sách, sổ, sông, (lá) sả, (cây) sấu, (chim) sâu, (chim) sẻ, sườn (núi), (xương) sườn, sân, (cái) sàng, (cây) súng, (hoa) sen, …

b) Từ chỉ hành động, đặc điểm, tính chất có tiếng bắt đầu bằng x:

– xa xôi, xa hoa, xa lánh, xa xả, xả thân, xả thịt, xác đáng, xác xơ, xạc bình, xài tiền, xám xịt, xanh, xanh xao, xao xác, xào xáo, xảo quyệt, xảo trá, xáo trộn, xạo, xát gạo, xay lúa, xắn tay, xằng bậy, xắt thịt, xây lắp, xâu xé, …

c) Từ có tiếng mang vần ươn :

– tàu lượn, con lươn, mảnh vườn, trườn mình, thuê mướn, con vượn, vay mượn, …

Từ có tiếng mang vần ương :

– con đường, bướng bỉnh, tướng sĩ, chai tương, lương bổng, đương thời, cường thịnh, cương quyết, lương thực, quê hương, đo lường, trường học, số lượng, lưỡng lự, cái giường, thương yêu, …

(BAIVIET.COM)