Soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn

Soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn trang 86 – 87 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn

Giải câu 1 (Trang 86 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nghe – viết:

Thợ rèn

Giữa trăm nghề, làm nghề thợ rèn

Ngồi xuống nhọ lưng, quệt ngang nhọ mũi

Suốt tám giờ chân than mặt bụi

Giữa trăm nghề chọn nghề thợ rèn.

Làm thợ rèn mùa hè có nực

Quai một trận nước tu ừng ực

Hai vai trần bóng nhẫy mồ hôi

Cũng có khi thấy thở qua tai.

 Làm thợ rèn vui như diễn kịch

 Râu bằng than mọc lên bằng thích

 Nghịch ở đây già trẻ như nhau

 Nên nụ cười nào có tắt đâu.

KHÁNH NGUYÊN

Chú thích:

– Quai (búa): vung búa lên cao rồi giáng mạnh xuống.

– Tu: uống nhiều và liền một mạch bằng cách ngậm vào miệng chai hay vòi ấm.

Giải câu 2 (Trang 87 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

…ăm gian nhà cỏ thấp …e te

Ngõ tối đêm sâu đóm …ập …oè

…ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…àn ao …óng …ánh bóng trăng ..oe.

NGUYỄN KHUYẾN

b) uôn hay uông?

– …nước, nhớ ng…

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m…, nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn x… vực sâu

Mà đo miệng cá,…câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch… kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Trả lời:

a)

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất pha chòm khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

NGUYỄN KHUYẾN

b)

– Uống nước nhớ nguồn.

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nghe – viết: Thợ rèn

Câu 1. Nghe – viết bài Thợ rèn (trang 86 SGK tiếng việt 4 tập 1).

Trả lời:

Luyện viết vài lần bằng cách bạn đọc, em viết và ngược lại sau đó tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

…ăm gian nhà cỏ thấp …e te

Ngõ tối đêm sâu đóm …ập …oè

…ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…àn ao …óng …ánh bóng trăng ..oe.

NGUYỄN KHUYẾN

b) uôn hay uông?

– …nước, nhớ ng…

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m…, nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn x… vực sâu

Mà đo miệng cá,…câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch… kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

Trả lời:

a)

Năm gian lều cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất pha chòm khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

NGUYỄN KHUYẾN

b)

– Uống nước nhớ nguồn.

– Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

– Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

– Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.

(BAIVIET.COM)