Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Soạn bài chính tả nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67, 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử

Giải câu hỏi 1 (Trang 67 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Nghe – viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (từ Sau khi đã về trời… đến tưởng nhớ ông.)

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Sau khi đã về trời… đến tưởng nhớ ông.)

Giải câu hỏi 2 (Trang 68 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Điền vào chỗ trống ?

a) r, d hay gi ?

Hoa …ấy đẹp một cách …ản …ị. Mỗi cánh hoa …ống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc …ực …ỡ. Lớp lớp hoa …ấy …ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn …ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

b) ên hay ênh ?

HỘI ĐUA THUYỀN

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, l… phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d… trên mặt nước lập tức lao l… phía trước. B… bờ sông, trống thúc tiếng, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k… trên vai cũng reo hò vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr… mặt nước m… mông.

Trả lời:

a) Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.

b)

HỘI ĐUA THUYỀN

Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

Đến giờ đua, lệnh phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, trống thúc tiếng, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công kênh trên vai cũng reo hò vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.

(BAIVIET.COM)