Soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng

Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng trang 35 – 36 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng

Giải câu 1 (Trang 35 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nghe – viết: Sầu riêng (từ Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm … đến tháng năm ta.)

Trả lời:

Em nhờ người thân đọc, em viết hoặc cùng học nhóm, em đọc bạn viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, tự sửa chữa những chữ viết sai.

Giải câu 2 (Trang 35 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Bé Minh ngã sóng soài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
…ên bé ..ào thấy đau!

Tối mẹ về xuýt xoa
Bé òa …ên …ức …ở
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau!

Theo VŨ DUY CHU

b) ut hay uc?

Con đò lá tr… qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
B… nghiêng, lất phất hạt mưa
B… chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Theo HỒ MINH HÀ

Trả lời:

a) l hay n?

Bé Minh ngã sõng soài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
Nên bé nào thấy đau!

Tối mẹ về xuýt xoa
Bé òa lên nức n
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau.

b) ut hay uc?

Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng, lất phất hạt mưa
Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Giải câu 3 (Trang 36 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau:

Cái đẹp

Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất trời: (nắng/ lắng) chan hòa như rót mật xuống quê hương, khóm (trúc/ trút) xanh rì rào trong gió sớm, những bông (cút/ cúc) vàng (lóng lánh/ nóng nánh) sương mai,… Có cái đẹp do bàn tay con người tạo (nên/ lên): những mái chùa cong (vúc/ vút), những bức tranh rực rỡ sắc màu, những bài ca (láo lức/ náo nức) lòng người, … Nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp của tâm hồn. Chỉ những người biết sống đẹp mới có khả năng thưởng thức cái đẹp và tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

HÒA BÌNH

Trả lời:

Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất trời. Nắng chan hòa như rót mật xuống quê hương, khóm trúc xanh rì rào trong gió sớm, những bông cúc vàng lóng lánh sương mai. Có cái đẹp do bàn tay con người tạo nên: những mái chùa cong vút, những bức tranh rực rỡ sắc màu, những bài ca náo nức lòng người,… Nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp của tâm hồn. Chỉ những người biết sống đẹp mới có khả năng thưởng thức cái đẹp và tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả (Nghe – viết): Sầu riêng

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Bé Minh ngã sóng soài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
…ên bé ..ào thấy đau!

Tối mẹ về xuýt xoa
Bé òa …ên …ức …ở
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau!

b) ut hay uc?

Con đò lá tr… qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
B… nghiêng, lất phất hạt mưa
B… chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Trả lời:

a) l hay n?

Bé Minh ngã sõng soài
Đứng dậy nhìn sau trước
Có ai mà hay biết
Nên bé nào thấy đau!

Tối mẹ về xuýt xoa
Bé òa lên nức n
Vết ngã giờ sực nhớ
Mẹ thương thì mới đau.

b) ut hay uc?

Con đò lá trúc qua sông
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa
Bút nghiêng, lất phất hạt mưa
Bút chao, gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Câu 2. Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn sau:

Cái đẹp

Cuộc sống quanh ta thật đẹp. Có cái đẹp của đất trời: (nắng/ lắng) chan hòa như rót mật xuống quê hương, khóm (trúc/ trút) xanh rì rào trong gió sớm, những bông (cút/ cúc) vàng (lóng lánh/ nóng nánh) sương mai,… Có cái đẹp do bàn tay con người tạo (nên/ lên): những mái chùa cong (vúc/ vút), những bức tranh rực rỡ sắc màu, những bài ca (láo lức/ náo nức) lòng người, … Nhưng đẹp nhất vẫn là vẻ đẹp của tâm hồn. Chỉ những người biết sống đẹp mới có khả năng thưởng thức cái đẹp và tô điểm cho cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn.

HÒA BÌNH

Trả lời:

Em chọn tiếng đúng chính âm để điền như sau: “Cuộc sống ………… nắng chan hòa ………….., khóm trúc ………………… bông cúc vàng lóng lánh ……………… tạo nên cong vút ………………. bài ca náo nức…………….

(BAIVIET.COM)