Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

Soạn bài chính tả nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

Giải câu hỏi 1 (Trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Nghe viết: Nhớ lại buổi đầu đi học (từ Cũng như tôi … đến hết).

Trả lời:

Cũng như tôi, mấy cậu học trờ mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

THANH TỊNH

Giải câu hỏi 2 (Trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

Nhà ngh…, đường ngoằn ng ….,cười ngặt ngh…, ng…. đầu.

Trả lời:

→ Nhà nghèo, đường ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu.

Giải câu hỏi 3 (Trang 52 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Tìm các từ:

Câu a: Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với từ chăm chỉ.

– Trái nghĩa với từ gần.

– (Nước) chảy rất mạnh và nhanh.

Câu b: Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với từ thuê.

– Trái nghĩa với từ phạt.

– Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa.

Trả lời:

Câu a:

– Cùng nghĩa với từ chăm chỉ → siêng năng

– Trái nghĩa với từ gần → xa

– (Nước) chảy rất mạnh và nhanh → chảy xiết

Câu b:

– Cùng nghĩa với từ thuê → mướn

– Trái nghĩa với từ phạt → thưởng

– Làm chín bằng cách đặt trực tiếp trên than, lửa → nướng

(BAIVIET.COM)