Soạn bài – Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên trang 128 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Nhà rông ở Tây Nguyên.

Câu 1 (trang 128 SGK tiếng việt lớp 3)

Nghe và viết bài Nhà rông ở Tây Nguyên.

Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.
Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.
Gian giữa với bếp lửa là trung tâm của nhà rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng là nơi tiếp khách của làng.
Từ gian thứ ba là nơi ngủ của thanh niên. Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ mười sáu tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung ở nhà rông để bảo vệ buôn làng.

(Nguyễn Văn Huy)

Trả lời:

Các em nhờ bố mẹ … đọc để viết bài Nhà rông ở Tây Nguyên (Từ gian đầu nhà rông … đến khi cúng tê)

Câu 2 (trang 128 SGK tiếng việt lớp 3)

Điền vào chỗ trống ui hay ươi ?

Trả lời:

– khung cửi, cưỡi ngựa, sưởi ấm.

– mát rượi, gửi thư. tưới cây.

Câu 3 (trang 128 SGK tiếng việt lớp 3)

Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau

Trả lời:

a) – xâu : xâu chuỗi, xâu xé, xâu kim, xâu bánh, …

– sâu : sâu sắc, nông sâu, sâu xa, chim sâu, sâu bọ, …

– xẻ : mổ xẻ, xẻ gỗ, xẻ rãnh, thợ xẻ, cưa xẻ, …

– sẻ : chim sẻ, san sẻ, chia sẻ, sẻ cơm nhường áo, …

b) – bật : bật lửa, bật cười, tất bật, bật đèn, lật bật, …

– bậc : bậc thềm, bậc cửa, bậc thang, thứ bậc, bậc nhất, …

– nhất : nhất hạng, thứ nhất, đẹp nhất, xấu nhất, dài nhất, duy nhất, hợp nhất, thống nhất, nhất trí, …

– nhấc : nhấc bổng, nhấc lên, nhấc chân, …

(BAIVIET.COM)