Soạn Bài – Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ trang 114 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Người liên lạc nhỏ.

Câu 1 (trang 114 SGK tếng việt lớp 3)

Tìm các tên riêng trong bài chính tả ?

Trả lời:

Các tên riêng là: Đức Thanh, Kim Đồng, Nùng, Hà Quảng.

Câu 2 (trang 114 SGK tếng việt lớp 3)

Điền vào chỗ trống ay hay ây?

Trả lời:

cây say, chày giã gạo.

dạy học, ngủ dạy.

số bảy, đòn bẩy

(BAIVIET.COM)