Soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực

Soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực trang 116 – 117 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực

Giải câu 1 (Trang 117 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nghe – viết:

Người chiến sĩ giàu nghị lực

Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương vẽ một bức chân dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho đồng bào cả nước. Từ đó đến nay, họa sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh, tượng; đoạt 5 giải thưởng mĩ thuật quốc gia và quốc tế. Nhiều tác phẩm của anh được đặt trân trọng trong các bảo tàng lớn của đất nước.

Theo báo Lao Động

Trả lời:

Luyện viết một hai lần. Chú ý sửa chữa những lỗi thường sai phạm do cách phát âm địa phương

Giải câu 2 (Trang 117 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Điền vào chỗ trống :

a) tr hay ch ?

Ngu Công dời núi

Ngày xưa, ở …ung Quốc có một cụ già …ín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai …ái núi Thái Hàng và Vương Ốc…ắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hằng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi.

Có người …ê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói : “Ngày nào tôi cũng đào. Tôi …ết thì con tôi đào. Con tôi chết thì …áu tôi đào. …áu tôi chết, còn có …ắt cùa tôi đào. Họ hàng nhà tôi …uyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi …ẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng.”

…ời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai …ái núi ra xa để cụ có lối đi lại.

Theo NGỤ NGÔN TRUNG QUỐC

b) Tiếng có vần ươn hay ương ?

Bạch Thái Bưởi luôn có ý chí…lên, không bao giờ buồn nản, chán… trước thất bại. Vì vậy, ông đã thành đạt trên thương . Cuộc cạnh tranh với những chủ tàu người Hoa từ sau ngày khai công ty vận tải thủy chứng tỏ tài kinh doanh của ông. Tỏ tường tâm lí khách hàng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, ông đã thắng các chủ tàu người Hoa, lập được một công ty lúc thịnh có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ. Ông xứng đáng với danh hiệu “bậc anh hùng kinh tế” mà người đương thời khen tặng.

Trả lời:

a) tr hay ch

“Ngày…Trung Quốc…chín mươi tuổi…hai trái núi…chắn ngang…chê cười…Tôi chết…cháu tôi…có chắt…truyền nhau…chẳng thể,…trời nghe…trái núi”

b) Tiếng có vần “ươn hay ương”

…vươn lên…chán chường…thương trường…khai trương…đường thủy…thịnh vượng

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực

Câu 1. Nghe – viết:

Người chiến sĩ giàu nghị lực

Trong trận chiến đấu giải phóng Sài Gòn cuối tháng 4 năm 1975, Lê Duy Ứng bị thương nặng. Anh đã quệt máu chảy từ đôi mắt bị thương vẽ một bức chân dung Bác Hồ. Tác phẩm của người thương binh hỏng mắt đã gây xúc động cho đồng bào cả nước. Từ đó đến nay, họa sĩ Lê Duy Ứng đã có hơn 30 triển lãm tranh, tượng; đoạt 5 giải thưởng mĩ thuật quốc gia và quốc tế. Nhiều tác phẩm của anh được đặt trân trọng trong các bảo tàng lớn của đất nước.

Theo báo Lao Động

Trả lời:

Luyện viết một hai lần. Chú ý sửa chữa những lỗi thường sai phạm do cách phát âm địa phương

Câu 2. Điền vào chỗ trống :

a) tr hay ch ?

Ngu Công dời núi

Ngày xưa, ở …ung Quốc có một cụ già …ín mươi tuổi tên là Ngu Công. Bực mình vì hai …ái núi Thái Hàng và Vương Ốc…ắn ngang đường vào nhà, Ngu Công hằng ngày mang cuốc ra đào núi đổ đi.

Có người …ê cười cụ làm vậy uổng công. Cụ nói : “Ngày nào tôi cũng đào. Tôi …ết thì con tôi đào. Con tôi chết thì …áu tôi đào. …áu tôi chết, còn có …ắt cùa tôi đào. Họ hàng nhà tôi …uyền nhau đời này đến đời khác đào. Núi …ẳng thể mọc cao hơn được nên nhất định sẽ có ngày bị san bằng.”

…ời nghe cụ già nói vậy, liền đẩy hai …ái núi ra xa để cụ có lối đi lại.

Theo NGỤ NGÔN TRUNG QUỐC

b) Tiếng có vần ươn hay ương ?

Bạch Thái Bưởi luôn có ý chí…lên, không bao giờ buồn nản, chán… trước thất bại. Vì vậy, ông đã thành đạt trên thương . Cuộc cạnh tranh với những chủ tàu người Hoa từ sau ngày khai công ty vận tải thủy chứng tỏ tài kinh doanh của ông. Tỏ tường tâm lí khách hàng, biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người Việt, ông đã thắng các chủ tàu người Hoa, lập được một công ty lúc thịnh có tới ba mươi chiếc tàu lớn nhỏ. Ông xứng đáng với danh hiệu “bậc anh hùng kinh tế” mà người đương thời khen tặng.

Trả lời:

a) Trung Quốc – chín mươi tuổi – hai trái núi – chắn ngang – chê cười – chết — cháu- truyền nhau – chẳng thế – Trời – trái núi.

b) vươn lên – chán chường – thương trường – khai trương – đường thủy – thịnh vượng.

(BAIVIET.COM)