Soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học

Soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học trang 16 – 17 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học

Giải câu 1 (Trang 16 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nghe – viết:

Mười năm cõng bạn đi học

            Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.

Theo báo Đại Đoàn Kết

Trả lời:

Luyện viết một hai lần bằng cách bạn đọc (hoặc người thân), em viết và ngược lại rồi tự kiểm tra lỗi của nhau.

Giải câu 2 (Trang 16 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn:

Tìm chỗ ngồi

Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau), bà trở lại và hỏi ông ngồi đầu hàng ghế (rằng / rằn):

– Thưa ông! Phải (chăng / chăn) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ?

– Vâng, nhưng (sin / xin) bà đừng (băng khoăng / băn khoăn), tôi không (sao / xao)!

– Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi để (sem / xem) tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không.

TRUYỆN VUI NƯỚC NGOÀI

Trả lời:

Em chọn cách viết đúng như sau:

… Lát sau…

… hàng ghế rằng…

… phải chăng…

… nhưng xin bà…

… băn khoăn…

… không sao…

… hỏi xem…

Giải câu 3 (Trang 17 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Giải các câu đố sau:

a)

Để nguyên – tên một loài chim

Bỏ sắc – thường thấy ban đêm trên trời.

(Là chữ gi?)

b)

Để nguyên – vằng vặc trời đêm

Thêm sắc – màu phấn cùng em tới trường.

(Là chữ gì?)

Trả lời:

Để giải thích các câu đố, em cần bám vào những yếu tố đã cho, yếu tố nào dễ tìm nhất, lựa chọn nhất thì bắt đầu từ yếu tố đó.

Câu (a) Yếu tố “chim” rất khó đoán, nhưng yếu tố thường thấy ban đêm trên trời thì dễ đoán hơn. Ban đêm trên trời em thường thấy nhất là “sao” với “trăng”. Để loại trừ một trong hai sự vật đó chọn một, thì em sử dụng phương pháp thế lần lượt để loại trừ dần. Nếu em chọn chữ “sao” mà thêm dấu sác nữa thì thành “sáo” (tên một loài chim). Như vậy chữ mà em tìm đã bao hàm được hai yếu tố đã cho. Vì vậy chữ cần tìm là chữ “sáo”.

Câu (b) Em cũng sử dụng phương pháp như trên để tìm. Chữ cần tìm, chính là chữ “trăng” (trăng thêm sắc là trắng màu phấn trắng).

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học

Câu 1. Nghe – viết:

Mười năm cõng bạn đi học

            Ở xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai cũng biết câu chuyện cảm động về em Đoàn Trường Sinh 10 năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài hơn 4 ki-lô-mét, qua đèo, vượt suối, khúc khuỷu, gập ghềnh. Thế mà Sinh không quản khó khăn, ngày ngày cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đi về. Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền, Hanh là học sinh tiên tiến, có năm còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện.

Theo báo Đại Đoàn Kết

Trả lời:

Luyện viết một hai lần bằng cách bạn đọc (hoặc người thân), em viết và ngược lại rồi tự kiểm tra lỗi của nhau.

Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn:

Tìm chỗ ngồi

Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau), bà trở lại và hỏi ông ngồi đầu hàng ghế (rằng / rằn):

– Thưa ông! Phải (chăng / chăn) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ?

– Vâng, nhưng (sin / xin) bà đừng (băng khoăng / băn khoăn), tôi không (sao / xao)!

– Dạ không! Tôi chỉ muốn hỏi để (sem / xem) tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không.

TRUYỆN VUI NƯỚC NGOÀI

Trả lời:

Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn: Lát sau – rằng – Phải chăng – xin bà – băn khoăn – không sao! – để xem.

Câu 3. Giải các câu đố sau:

a)

Để nguyên – tên một loài chim

Bỏ sắc – thường thấy ban đêm trên trời.

(Là chữ gi?)

b)

Để nguyên – vằng vặc trời đêm

Thêm sắc – màu phấn cùng em tới trường.

(Là chữ gì?)

Trả lời:

Giải các câu đố chữ:

a) sáo – sao.

b) trăng – trắng.

(BAIVIET.COM)