Soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến trang 17 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nghe – viết : Lương Ngọc Quyến, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Giải câu 1 (Trang 17 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Nghe – viết:

Lương Ngọc Quyến

Lương Ngọc Quyến là con trai nhà yêu nước Lương Văn Can. Nuôi ý chí khôi phục non sông, ông tìm đường sang Nhật Bản học quân sự, rồi qua Trung Quốc mưu tập hợp lực lượng chống thực dân Pháp. Ông bị giặc bắt đưa về nước. Chúng khoét bàn chân ông, luồn dây thép buộc chân vào xích sắt. Ngày 30 – 8 – 1917, cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên do Đội Cấn lãnh đạo bùng nổ. Lương Ngọc Quyến được giải thoát và tham gia chỉ huy nghĩa quân. Ông hi sinh, nhưng tấm lòng trung với nước của ông còn sáng mãi.

Theo LƯƠNG QUÂN

Chú ý:

–  Viết đúng, trình bày đúng bài chính tả.

–  Chú ý viết đúng danh từ riêng; ngày, tháng, năm; những từ khó viết: mưu, khoét, xích sắt,…

Giải câu 2 (Trang 17 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.

Trả lời:

– Trạng (vần ang), nguyên (vần uyên), Nguyễn (vần uyên), Hiền (vần iên), Khoa (vần oa), thi (vần i).

– Làng (vần ang), Mộ (vần ô), Trạch (vần ach), huyện (vần uyên), Bình (vần inh), Giang (vần ang).

Giải câu 3 (Trang 17 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nguyễn

u

n

Trả lời:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

a

ng

nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiền

n

Khoa

o

a

thi

i

làng

a

ng

Mộ

ô

Trạch

a

ch

huyện

u

n

Bình

i

nh

Giang

a

ng

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến

Câu 1. Nghe – viết bài Lương Ngọc Quyến trang 17 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1.

Trả lời:

Học sinh tự viết theo nội dung trong sách giáo khoa.

Câu 2. Ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau:

a) Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông Nguyễn Hiền, đỗ đầu khoa thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi.

b) Làng có nhiều tiến sĩ nhất nước là làng Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 36 tiến sĩ.

Trả lời:

a) Trạng: ang, nguyên: uyên, Nguyễn: uyên, Hiền: iên, khoa: oa, thi: i.

b) Làng: ang, Mộ: ô, Trạch: ach, huyện: uyên, Bình: inh, Giang: ang.

Câu 3. Chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu tạo vần dưới đây:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nguyễn

u

n

Trả lời:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

trạng

a

ng

nguyên

u

n

Nguyễn

u

n

Hiền

n

Khoa

o

a

thi

i

làng

a

ng

Mộ

ô

Trạch

a

ch

huyện

u

n

Bình

i

nh

Giang

a

ng

(BAIVIET.COM)