Soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập

Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập trang 5 – 6 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập

Giải câu 1 (Trang 5 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nghe – viết bài “Kim tự tháp Ai Cập”

Trả lời:

Luyện viết vài lần: Em viết bạn đọc và ngược lại tự kiểm tra cho nhau.

Giải câu 2 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các câu văn dưới đây:

Con người là (sinh/ xinh) vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ (biếc/ biết) trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khám phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại dương, chinh phục khoảng không vũ trụ bao la. Họ còn (biếc/ biết) làm thơ, vẽ tranh, (sáng/ xáng) tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc (tuyệc/ tuyệt) mĩ,… Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người (sứng/ xứng) đáng được gọi là “hoa của đất”.

Trả lời:

Em chọn các chữ viết đúng sau:

“con người…sinh vật …Họ biết…Họ còn biết…Sáng tác…tuyệt mĩ…xứng đáng..

Giải câu 3 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Xếp các từ ngữ sau đây thành hai hàng (từ ngữ viết đúng chính tả, từ ngữ viết sai chính tả):

a) Sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động

b) Thân thiếc, thời tiết, công việc, nhiệc tình, chiết cành, mải miếc

– Từ ngữ viết đúng chính tả: sáng sủa, thời tiết

– Từ ngữ viết sai chính tả: sắp sếp, thân thiếc.

Trả lời:

a) Nhóm từ ngữ viết đúng: sáng sủa, sản sinh, thời tiết, công việc, chiết cành.

b) Nhóm từ ngữ viết sai: sắp xếp, thân thiếc, tinh sảo, bổ xung, nhiệt tình, mải miếc.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả (Nghe – viết): Kim tự tháp Ai Cập

Câu 1. Nghe – viết bài “Kim tự tháp Ai Cập”

Trả lời:

Các em hãy nghe và viết bài “Kim tự tháp Ai Cập” theo hướng dẫn của thầy cô giáo.

Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các câu văn dưới đây:

Con người là (sinh/ xinh) vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ (biếc/ biết) trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khám phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại dương, chinh phục khoảng không vũ trụ bao la. Họ còn (biếc/ biết) làm thơ, vẽ tranh, (sáng/ xáng) tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc (tuyệc/ tuyệt) mĩ,… Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người (sứng/ xứng) đáng được gọi là “hoa của đất”.

Trả lời:

Con người là sinh vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ biết trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khai phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại đương, chinh phục khoảng không vũ trụ bao la. Họ còn biết làm thơ, vẽ tranh, sáng tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc tuyệt mĩ,… Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người xứng đáng được gọi là “Hoa của đất”.

Câu 3. Xếp các từ ngữ sau đây thành hai hàng (từ ngữ viết đúng chính tả, từ ngữ viết sai chính tả):

a) Sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động

b) Thân thiếc, thời tiết, công việc, nhiệc tình, chiết cành, mải miếc

– Từ ngữ viết đúng chính tả: sáng sủa, thời tiết

– Từ ngữ viết sai chính tả: sắp sếp, thân thiếc.

Trả lời:

– Từ ngữ viết đúng chính tả:

a) sáng sủa, sản sinh, sinh động

b) thời tiết, công việc, chiết cành

– Từ ngữ viết sai chính tả:

a) sắp sếp, tinh sảo, bổ sung

b) thân thiếc, nhiệc tình, mải miếc.

(BAIVIET.COM)