Soạn bài – Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha trang 123 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Hũ bạc của người cha.

Câu 1 (trang 123 SGK tiếng việt lớp 3)

Nghe – Viết: Hũ bạc của người cha.

Trả lời

Các em nghe nhờ người đọc và viết bài Hũ bạc của người cha (từ hôm đó …đến biết quý đồng tiền).

Câu 2 (trang 123 SGK tiếng việt lớp 3)

Điền ui hay uôi

Trả lời:

– Mũi dao, con muỗi

– Hạt muối, múi bưởi

– Núi lửa, nuôi nấng

– Tuổi trẻ, tủi thân

Câu 3 (trang 124 SGK tiếng việt lớp 3)

Tìm các từ :

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

– Còn lại một chút do quên → sót

– Món ăn bằng gạo nếp đồ chín → xôi

– Trái nghĩa với tối → sáng

b) Chứa tiếng có vần ấc hay ất, có nghĩa như sau :

– Chất lỏng, ngọt màu vàng óng do ong làm ra → mật ong

– Vị trí trên hết trong xếp hạng → nhất

– Một loại quả chín, ruột đỏ, dùng thổi xôi → gấc

(BAIVIET.COM)