Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Dòng suối thức

Soạn bài chính tả nghe – viết: Dòng suối thức trang 137, 138 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Dòng suối thức, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Dòng suối thức.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Dòng suối thức

Giải câu hỏi 1 (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Nghe – viết: Dòng suối thức

Trả lời:

Dòng suối thức

Ngôi sao ngủ với bầu trời
Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà
Gió còn ngủ tận thung xa
Để con chim ngủ la đà ngọn cây
Núi cao ngủ giữa chăn mây

Quả sim béo mọng ngủ ngay vệ đường
Bắp ngô vàng ngủ trên nương
Mệt rồi tiếng sáo ngủ vườn trúc xanh.
Chỉ còn dòng suối lượn quanh
Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm.

QUANG HUY

Giải câu hỏi 2 (Trang 137 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Tìm các từ:

Câu a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao.

– Nơi xa tít tắp, tưởng như trời đất giáp nhau ở đó.

Câu b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao.

– Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian.

Trả lời:

Câu a)

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao -> vũ trụ

– Nơi xa tít tắp, tưởng như trời đất giáp nhau -> chân trời

Câu b)

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao -> vũ trụ

– Loại “tên” dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian -> tên lửa

Giải câu hỏi 3 (Trang 138 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba
Đầu làng cây gạo đơm hoa đỏ …ời
Tháng ba giọt ngắn giọt dài
Mưa …ong mắt mẹ, mưa ngoài sân phơi.

Hẳn …ong câu hát “à ơi”
Mẹ ru hạt thóc …ớ vơi trong bồ
Ru bao cánh vạc, cánh cò
Ru con sông với con đò thân quen.

Lời ru …ân cứng đá mềm
Ru đêm …ăng khuyết thành đêm trăng …òn.

TRƯƠNG XƯƠNG

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày
Như con, mẹ cung “thưa thầy”, “chào cô”
Chiều qua bố đón, tình cờ
Con nghe bố cung “chào cô”, “thưa thầy”…

Ca nhà đi học, vui thay!
Hèn chi điêm xấu buồn lây ca nhà
Hèn chi mười điêm hôm qua
Nhà mình như thê được … ba điêm mười.

CAO XUÂN SƠN

Trả lời:

Câu a)

Lời ru

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng cây gạo đâm hoa đỏ trời

Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa trong nắng mẹ, mưa ngoài sân phơi.

Hẳn trong câu hát “à ơi”

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru con sông với con đò thân quen.

Lời ru chân cứng đá mềm

Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

Câu b)

Cả nhà đi học

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng “thưa thầy”, “chào cô”

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng “chào cô”, “thưa thầy” …

Cả nhà đi học vui thay

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được … ba điểm mười.

BAIVIET.COM