Soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương

Soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương trang 65 – 66 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương

Giải câu 1 (Trang 65 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Nghe – viết:

Dòng kinh quê hương

Cũng như mọi màu xanh trên khắp đất nước, màu xanh của dòng kinh quê hương gợi lên những điều quen thuộc… Vẫn như có một giọng hò đang ngân lên trong không gian có mùi quả chín, một mái xuồng vừa cập bến có tiếng trẻ reo mừng, và sau lưng tôi, tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên… Dễ thương làm sao giọng đưa em lảnh lót của miền Nam vút lên đưa trẻ thơ và giấc ngủ, đưa con người vào niềm vui.

Theo NGUYỄN THI

Chú thích:

Kinh (tiếng Nam Bộ): kênh.

Bàng (tiếng Nam Bộ): cói, loại cỏ cao và thẳng, thân ba cạnh, mọc ở vùng nước lạ, dùng để dệt chiếu, làm đệm,…

Giải câu 2 (Trang 66 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Ra rơm thì ít, gió đông thì nh…..

Mải mê đuổi một con d…..

Củ khoai nướng để cả ch….. thành tro.

Theo ĐỒNG ĐỨC BỐN

Trả lời:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

Mải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Giải câu 3 (Trang 66 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Tìm từ có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

a) Đông như….

b) Gan như cóc….

c) Ngọt như.… lùi.

Trả lời:

a) Đông như kiến

b) Gan như cóc tía

c) Ngọt như mía lùi.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nghe – viết: Dòng kinh quê hương

Câu 1. Nghe – viết bài Dòng kinh quê hương (trang 65 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1).

Câu 2. Tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống dưới đây:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Ra rơm thì ít, gió đông thì nh…..

Mải mê đuổi một con d…..

Củ khoai nướng để cả ch….. thành tro.

Theo ĐỒNG ĐỨC BỐN

Trả lời:

Chăn trâu đốt lửa trên đồng

Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều

Mải mê đuổi một con diều

Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Câu 3. Tìm từ có chứa ia hoặc iê thích hợp với mỗi chỗ trống trong các thành ngữ dưới đây:

a) Đông như….

b) Gan như cóc….

c) Ngọt như.… lùi.

Trả lời:

a) kiến.

b) tía.

c) mía.

(BAIVIET.COM)