Soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 5 – 6 SGK tiếng việt lớp 4 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nghe – viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Giải câu 1 (Trang 5 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Nghe viết “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (từ “Một hôm… ” đến “vẫn khóc”)

Trả lời:

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau.

Giải câu 2 (Trang 5 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không tỉa bao giờ, mọc …òa tự nhiên, …àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

Theo Đào Vũ

b) an hay ang?

– Mấy chú ng… con d…` hàng ng…. lạch bạch đi kiếm mồi

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây,

Sếu gi… m… lạnh đang bay ng… trời.

Tố Hữu

Trả lời:

a) l hay n như sau:

“không … lẫn chị … nở nang … béo lẫn … chắc nịch. Đôi lông mày … lòa xòa … làm cho…”

b) an hay ang

– Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

– Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

Giải câu 3 (Trang 6 SGK tiếng việt 4 tập 1)

Giải các câu đố sau:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.

(Là cái gì?)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa gì?)

Trả lời:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n:

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào

(Là cái la bàn)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hay ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa ban)

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả (Nghe – viết): Dế Mèn bênh vực kẻ yếu

Câu 1. Nghe viết “Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (từ “Một hôm… ” đến “vẫn khóc”)

Trả lời:

Em nhờ người thân hoặc bạn đọc, em viết và ngược lại em đọc bạn viết, kiểm tra cho nhau.

Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vào bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.

Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc.

Câu 2. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n?

Không thể …ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai cánh tay béo …ẳn, chắc …ịch. Đôi …ông mày không tỉa bao giờ, mọc …òa tự nhiên, …àm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

Theo Đào Vũ

b) an hay ang?

– Mấy chú ng… con d…` hàng ng…. lạch bạch đi kiếm mồi

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây,

Sếu gi… m… lạnh đang bay ng… trời.

Tố Hữu

Trả lời:

a) l hay n như sau:

“không lẫn chị nở nang béo lẳn, chắc nịch. Đôi lông mày mọc lòa xòa làm cho đôi mắt sắc sảo của chị dịu dàng đi.

b) an hay ang

– Mấy chú ngan con dàn hàng ngang lạch bạch đi kiếm mồi.

– Lá bàng đang đỏ ngọn cây.

– Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

Câu 3. Giải các câu đố sau:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n:

Muốn tìm nam, bắc, đông, tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào.

(Là cái gì?)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hoặc ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa gì?)

Trả lời:

a) Tên một vật chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n:

Muốn tìm Nam, Bắc, Đông, Tây

Nhìn mặt tôi, sẽ biết ngay hướng nào

(Là cái la bàn)

b) Tên một loài hoa chứa tiếng có vần an hay ang:

Hoa gì trắng xóa núi đồi

Bản làng thêm đẹp khi trời vào xuân?

(Là hoa ban)

(BAIVIET.COM)