Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng

Soạn bài chính tả nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng trang 83 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Cuộc chạy đua trong rừng

Giải câu hỏi 1 (Trang 83 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Nghe – Viết: Cuộc chạy đua trong rừng.

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo.

Giải câu hỏi 2 (Trang 83 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Một thiếu …iên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng …ai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn …ụa trắng thắt …ỏng, mối bỏ rủ sau …ưng. Con ngựa của chàng sắc …âu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời …ạnh buốt căm căm mà mình …ó ướt đẫm mồ hôi, đủ đoán biết chủ …ó từ xa …ại.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Hạng A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuôi, ngực vòng cung, da đo như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thăng như cái cột đá trời trồng.

Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết ve đẹp cua anh. Trông anh hùng dung như một hiệp si đeo cung ra trận.

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống l hay n ?

Một thiếu niên ghì cương ngựa trước cửa hàng cơm. Chàng nai nịt gọn gàng, đầu đội mũ đen, cổ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu sẫm, dáng nhỏ thon. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, đủ đoán biết chủ nó từ xa lại.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Hạng A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột dá trời trồng.

Nhưng phải nhìn A Cháng cày ruộng mới thấy hết vẻ đẹp của anh. Trông anh hùng dũng như một hiệp đeo cung ra trận.

(BAIVIET.COM)