Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Chơi chuyền

Soạn bài chính tả nghe viết: Chơi chuyền trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Chính tả nghe – viết: Chơi chuyền, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập Chính tả nghe – viết: Chơi chuyền.

“Chuyền chuyền một Một,
một đôi Chuyền
chuyền hai Hai, hai đôi”
Mắt sáng ngời
Theo hòn cuội
Tay mềm mại
Vơ que chuyền.
Mai lớn lên
Vào nhà máy
Công nhân mới
Giữa dây chuyền
Đón bạn trên
Chuyền bạn dưới
Mắt không mỏi
Tay không rời
Chuyền dẻo dai
Chuyền chuyền mãi…
THÁI HOÀNG LINH

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Chính tả nghe – viết: Chơi chuyền

Câu hỏi 1 (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?

Trả lời:

Các chữ đầu dòng đều được viết hoa.

Câu hỏi 2 (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống ao hay oao ?

Trả lời:

ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán

Câu hỏi 3 (Trang 10 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Tìm các từ

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n có nghĩa như sau:

Cùng nghĩa với hiền: lành.

Không chìm dưới nước: nổi.

Vật dùng để gặt lúa, cắt cỏ: liềm.

b) Chứa tiếng có vần an hay ang, có nghĩa như sau:

Trái nghĩa với dọc: ngang.

Nắng lâu, không mưa, làm đất nứt nẻ vì thiếu nước: nắng.

Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc: đàn

(BAIVIET.COM)