Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương

Soạn bài chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương trang 96 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương.

Chiều trên sông Hương

Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng… Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn…

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Chiều trên sông Hương

Giải câu hỏi 1 (Trang 96 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

– Bài chính tả có mấy câu?

– Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời:

– Bài chính tả có ba câu.

– Chữ Chiều ở đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả – nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

Giải câu hỏi 2 (Trang 96 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống oc hay ooc ?

Con s…., mặc quần s…., cần cẩu m…. hàng, kéo xe rơ-m…..

Trả lời:

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ-moóc.

Ghi chú:

– quần soóc là quần ngắn.

– rơ-moóc là thùng xe chở hàng, muốn di chuyển phải nhờ một chiếc xe cơ động cơ kéo đi.

Giải câu hỏi 3 (Trang 96 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1)

Viết lời giải các câu đố sau:

Câu a)

Để nguyên – giúp bác nhà nông

Thêm huyền – ấm miệng cụ ông cụ bà

Thêm sắc – từ lúa sinh ra

(Là những chữ gì ?)

Câu b)

Quen gọi là hạt

Chẳng nở thành cây

Nhà cao nhà đẹp

Dùng tôi để xây

(Là hạt gì ?)

Trả lời:

Câu a) Đó là các chữ: trâu – trầu – trấu

Câu b) Đó là hạt cát

(BAIVIET.COM)