Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục

Soạn bài chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2, để học tốt hơn bài chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài chính tả nghe – viết: Buổi học thể dục

Giải câu hỏi 1 (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Nghe – viết: Buổi học thể dục (từ Thầy giáo nói… đến hết).

Trả lời:

Các em nghe và viết theo lời đọc của thầy cô giáo (từ Thầy giáo nói… đến hết).

Giải câu hỏi 2 (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Viết tên các bạn học sinh trong câu chuyện Buổi học thể dục.

Trả lời:

Tên các bạn học sinh : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li.

Giải câu hỏi 3 (Trang 91 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2)

Điền vào chỗ trống :

a) s hay x ?

nhảy …a, nhảy …ào, …ới vật.

b) in hay inh ?

điền k…, truyền t…, thể dục thể h…

Trả lời:

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x ?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật.

b) in hay inh ?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình.

(BAIVIET.COM)