Soạn bài – Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Bận trang 60, 61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Chính tả (Nghe-Viết): Bận, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài Chính tả (Nghe-Viết): Bận.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài tập Chính tả (Nghe-Viết): Bận

Câu 1 (trang 61 SGK tiếng việt 3 tập 1)

Nghe – viết Bận (trích)

Trời thu bận xanh

Sông Hồng bận chảy

Cái xe bận chạy

Lịch bận tính ngày

Con chim bận bay

Cái hoa bận đỏ

Cờ bận vẫy gió

Chữ bận thành thơ

Hạt bận vào mùa

Than bận làm lửa.

 

Cô bận cấy lúa

Chú bận đánh thù

Mẹ bận hát ru

Bà bận thổi nấu.

Còn con bận bú

Bận ngủ bạn chơi

Bận tập khóc cười

Bận nhìn ánh sáng.

 

Mọi người đều bận

Nên đời rộn vui

Con vừa ra đời

Biết chăng điều đó

Mà đem vui nhỏ

Góp vào đòi chung

Trịnh Đường

Câu 2 (trang 61 SGK tiếng việt 3 tập 1)

Điền vào chỗ trống en hay oen ?
nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

Câu 3 (trang 61 SGK tiếng việt 3 tập 1)

Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

Trả lời:

a)

• trung : trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung trực,…
• chung : chung sức, chung lòng, chung tay, chung lưng đấu cật, thủy chung, chung kết, việc chung, …
• trai : trai tráng, sức trai, trai trẻ, gái trai, ngọc trai, tài trai, chí trai, …
• chai : chai lọ, chai tay, chai mật, chai sạn, …
• trống : cái trống, trống vắng, trống trải, trống đồng, gà trống, trống mái, trống rỗng, trống trơn, …
• chống : chèo chống, chống đỡ, chống chọi, chống trả, chống lại,…

b)

• kiên : kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, kiên gan, kiên quyết, kiên cố, trung kiên, …
• kiêng : kiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ, …
• miến : miến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến,…
•. miếng : miếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ,…
• tiến : tiến bộ, tiến bước, tiến tới, tiến lên, tiên tiến, quyết tiến,…
• tiếng : danh tiếng, tiếng tăm, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than, tiếng hót, tiếng kêu, nổi tiếng, có tiếng, nức tiếng,…

(BAIVIET.COM)