Soạn bài – Chính tả nghe – viết: Bài tập làm văn

Soạn bài chính tả nghe viết: Bài tập làm văn trang 48 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1, để học tốt hơn bài Chính tả nghe – viết: Bài tập làm văn, sau đây là danh sách gợi ý trả lời câu hỏi bài tập Chính tả nghe – viết: Bài tập làm văn.

Gợi ý trả lời câu hỏi soạn bài Chính tả nghe – viết: Bài tập làm văn

Giải câu hỏi 1 (Trang 48 SGK Tiếng việt lớp 3 tập 1)

Nghe và viết đoạn văn: Bài tập làm văn

Trả lời:

Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạn rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đó, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đó là việc bạn đã nói trong bài văn.

Giải câu hỏi 2 (Trang 48 SGK Tiếng việt lớp 3 tập 1)

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

a. (kheo, khoeo): …. chân

b. (khẻo, khoẻo): người lẻo …

c. (nghéo, ngoéo): … tay

Trả lời:

a. (kheo, khoeo): …. chân → khoeo chân

b. (khẻo, khoẻo): người lẻo … → người lẻo khoẻo

c. (nghéo, ngoéo): … tay → ngoéo tay

Giải câu hỏi 3 (Trang 48 SGK Tiếng việt lớp 3 tập 1)

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

Trả lời:

Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

      Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

 

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Trả lời:

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những ước mơ …

(BAIVIET.COM)