Soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Soạn bài Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ trang 38 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Giải câu 1 (Trang 38 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Nghe – viết:

Anh bộ đôi Cụ Hồ gốc Bỉ

Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang  hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích,ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp.

Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.

Theo NHƯ KIM

Trả lời:

Học sinh tự viết theo nội dung trong sách giáo khoa.

Giải câu 2 (Trang 38 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau về mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.

Trả lời:

– Mô hình cấu tạo vần:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nghĩa

 …ia
Chiến …

n

– So sánh:

Giống nhau:– Hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái.
Khác nhau:– Tiếng “chiến” có âm cuối, tiếng “nghĩa” không có âm cuối.

– Tiếng “chiến” dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi), tiếng “nghĩa” dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính.

Giải câu 3 (Trang 38 SGK tiếng việt 5 tập 1)

Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên.

Trả lời:

– Đối với tiếng có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ các thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi).

– Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi).

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Chính tả: Nghe – viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

Câu 1. Nghe – viết bài Anh bộ đôi Cụ Hồ gốc Bỉ (trang 38 SGK tiếng việt lớp 5 tập 1).

Trả lời:

Học sinh tự viết theo nội dung trong sách giáo khoa.

Câu 2. Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau về mô hình cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về cấu tạo.

Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng.

Trả lời:

– Mô hình cấu tạo vần:

Tiếng

Vần

Âm đệm

Âm chính

Âm cuối

Nghĩa

 …ia
Chiến …

n

– So sánh:

Giống nhau:– Hai tiếng đều có âm chính gồm hai chữ cái.
Khác nhau:– Tiếng “chiến” có âm cuối, tiếng “nghĩa” không có âm cuối.

– Tiếng “chiến” dấu thanh đặt ở chữ cái thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi), tiếng “nghĩa” dấu thanh đặt ở chữ cái đầu của âm chính.

Câu 3. Nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên.

Trả lời:

– Đối với tiếng có âm cuối, dấu thanh đặt ở chữ các thứ hai của âm chính (nguyên âm đôi).

– Đối với tiếng không có âm cuối, đặt dấu thanh ở chữ cái thứ nhất của âm chính (nguyên âm đôi).

(BAIVIET.COM)