Soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, …?

Soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, …? trang 103 – 104 SGK tiếng việt lớp 4 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, …?, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ, ngắn gọn và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Chính tả (Nghe – viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4, …?

Giải câu 1 (Trang 103 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Nghe – viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,… ?

Trả lời:

Học sinh hãy nghe và viết theo những lời của thầy cô đọc.

Giải câu 2 (Trang 104 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm tiếng có nghĩa:

a) Các âm đầu tr, ch có thể ghép với những vần nào ở bên phải để tạo thành những tiếng có nghĩa? Đặt câu với một trong những tiếng vừa tìm được.

tr; ch: ai, am, an, âu, ăng, ân

b) Các vần êt, êch có thể ghép với những âm đầu nào ở bên trái để tạo thành tiếng có nghĩa? Đặt câu với một trong những tiếng vừa tìm được.

b; ch; d; h; k; t: êt, ếch

Trả lời:

a) Các âm đầu “tr, ch” có thể ghép với những vần sau:

tr: – trai, trải, trái, trại – tràm, trám, trảm, trạm – tràn, trán – trâu, trầu, trấu, (cây) trẩu – trăng, trắng – trân, trần, trấn, trận

* Đặt câu:

– Con trai lớp mình đứa nào cũng giỏi thể thao

– Ở vùng em vừa mới phát hiện một loại trái cây mà thị trường rất ưa chuộng

– Nước tràn hồ rồi sao em không khóa vòi nước lại.

ch: – chai, chài, chái, chải, chãi – chàm, chạm – chan, chán, chạn – châu, chầu, chấu, chậu, chẩu – chăng, chằng, chẳng, chặng – chân, chần, chẩn *

Đặt câu:

– Dân chài lưới ai cũng khỏe mạnh vạm vỡ.

– Những nét chạm trổ trên tủ thờ thật là kì công.

– Tay bé bẩn rồi ra ngoài chậu nước rửa đi!

– Chúng ta đã vượt qua được một chặng đường vất vả.

– Những từ ngữ quan trọng cần phải gạch chân cho dễ nhớ.

b. Các vần êt, êch có thể ghép với những âm đầu nào đã cho để tạo thành tiếng có nghĩa. * êt: – bết, bệt – chết – dết, dệt – hết, hệt – kết – tết

* Đặt câu: – Mệt quá, nó ngồi bêt xuống đất.

– Chết thật, mải chơi chưa làm xong bài tập.

– Bài ca “Bên cầu dêt lụa” hay quá!

– Con bé giống hệt mẹ

– Bạn gì ơi, chúng mình kết bạn với nhau nhé.

– Mẹ em thường tết hai bím tóc cho bé Na.

Giải câu 3 (Trang 104 SGK tiếng việt 4 tập 2)

Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây. Biết rằng, các ô số 1 chứa tiếng có âm đầu là tr, hay ch còn các ô số 2 chứa tiếng có vần là êt hay êch.

Trí nhớ tốt

Sơn vừa (2) mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôm-bô tìm ra (1) Mĩ. Chị Hương say sưa kể rồi (2) thúc:

– Chuyện này đã xảy ra từ 500 năm trước.

Nghe vậy, Sơn bỗng (2) mặt ra rồi (1) trồ:

– Sao mà chị có (1) nhớ tốt thế?

Trả lời:

Trí nhớ tốt

Sơn vừa nghếch mắt nhìn lên tấm bản đồ vừa nghe chị Hương kể chuyện Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mĩ. Chị Hương say sưa kể rồi kết thúc:

– Chuyện này đã xảy ra 500 năm trước.

Nghe vậy, Sơn bỗng nghệt mặt ra rồi trầm trồ:

– Sao mà chị có trí nhớ tốt thế?

(BAIVIET.COM)