Soạn bài – Cách làm bài văn lập luận giải thích

Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích trang 84 – 87 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2. Để học tốt hơn danh sách các bài tập trong bài Cách làm bài văn lập luận giải thích, sau đây là hướng dẫn soạn bài đầy đủ và chi tiết nhất.

Hướng dẫn soạn bài – Cách làm bài văn lập luận giải thích

Cho đề bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Hãy giải thích nội dung câu tục ngữ đó.

I. Các bước làm bài văn lập luận giải thích

Giải câu hỏi – Các bước làm bài văn lập luận giải thích (Trang 84, 85, 86 SGK ngữ văn 7 tập 2)

1. Tìm hiểu đề và tìm ý

– Với tục ngữ thì có:

+ Nghĩa đen.

+ Nghĩa bóng.

– Cần tra từ điển để hiểu nghĩa: sự khôn ngoan là do từng trải.

– Cần giải thích sâu hơn:

+ Quan hệ nghĩa đen đến nghĩa bóng.

+ Nội dung lời khuyên hướng tới khát vọng của người nông dân.

– Tìm những thành ngữ, những câu tục ngữ tương tự ý nghĩa.

  • Đi cho biết đó biết đây.
  • Ếch ngồi đáy giếng.

2. Lập dàn bài

a) Mở bài:

– Giới thiệu ý nghĩa câu lục ngữ:

– Là kinh nghiệm.

– Là khát vọng.

b) Thân bài:

(1) Nghĩa đen: Đi một ngày đàng học được nhiều tri thức của nhân loại.

(2) Nghĩa bóng:

– Kinh nghiệm về nhận thức.

– Đó là kinh nghiệm:

+ Đi nhiều hiểu lắm.

+ Phải mở rộng tầm hiểu biết.

(3) Nghĩa sâu:

– Liên hệ với một câu từ ngừ.

– So sánh để rút ra:

+ Đây là chân lí.

+ Đây còn là khát vọng.

c) Kết bài:

Ý nghĩa với hôm nay càng có giá trị.

3. Viết bài

a) Mở hài theo ba cách:

– Trực tiếp.

– Đối lập hoàn cảnh hạn hẹp của người nông dân xưa với khát vọng mở rộng tri thức.

– Từ chung tới riêng:

+ Có nhiều câu tục ngữ, ca dao cùng đề tài

+ Đây là câu thâm thìa nhât.

b) Thân bài: Nên có ba đoạn bởi có hai nghĩa ở dàn bài.

(1) Nghĩa đen:

– Là một kinh nghiệm.

– Đi ngày đàng thời xưa, chỉ có thể chừng 40 – 50 km, có nghĩa là đến một địa phương làng, xã khác.

– Đi xa như vậy mới học được những điều mới mẻ ở làng xã khác “sàng khôn”.

(2) Nghĩa bóng:

– Là quy luật: đi xa nếu chịu học thì trí được khôn ra.

– Những cuộc tham quan, du lịch giúp chúng ta “khôn” ra rất nhiều.

(3) Nghĩa sâu:

– Thể hiện khát vọng của người nông dân xưa.

– Là lời khích lệ, ước vọng thầm kín

c) Kết bài.

Khẳng định ý nghĩa câu tục ngữ.

4. Đọc và sửa chữa

– Sửa phần bố cục.

– Sửa ý nghĩa ba phần đã phù hợp với đề bài chưa?

– Sửa từ, câu, đoạn văn.

II. Luyện tập

Giải câu hỏi – Luyện tập (Trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho đề bài trên.

Trả lời:

Viết kết bài: Giải thích nội dung câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”.

Xã hội không ngừng vận động và phát triển vì vậy câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” càng trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Câu tục ngữ như kim chỉ nam hướng chúng ta tới những trải nghiệm thực tế thông qua việc đi đây đó, giao tiếp với mọi người để học hỏi điều hay lẽ phải. Với sự hiểu biết và kiến thức sẽ tạo ra những thành quả vượt bậc cũng như cách sống cao đẹp.

Tham khảo thêm cách soạn khác bài Cách làm bài văn lập luận giải thích

I. CÁC BƯỚC LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH

1. Tìm hiểu đề và tìm ý.

– Tìm hiểu đề:

+ Yêu cầu về nội dung: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

+ Yêu cầu hình thức: Văn nghị luận giải thích.

2. Lập dàn bài:

– Mở bài: Giới thiệu câu tục ngữ, khái quát về nội dung câu tục ngữ.

– Thân bài: Giải thích vấn đề.

+ Giải thích nghĩa đen

+ Giải thích nghĩa bóng

+ Bài học rút ra.

– Kết bài: Khẳng định ý nghĩa câu tục ngữ.

3. Viết bài

4. Đọc và sửa chữa.

II. Soạn phần luyện tập bài Cách làm bài văn lập luận giải thích trang 87 SGK ngữ văn 7 tập 2

Câu hỏi: Hãy tự viết thêm những cách kết bài khác cho đề bài trên.

Trả lời:

Bài viết mẫu 1:

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” là một chân lí sống sâu sắc và tiến bộ không chỉ xưa mà cả ngày nay. Bởi vì hiện nay, đất nước ta đang có xu hướng mở rộng giao lưu với các nước khác trên thế giới nên với mỗi cá nhân, việc đi để học những điều mới, điều mình chưa biết là rất cần thiết. Chính vì vậy, chúng ta hãy đi mà để học, để biết, để làm việc tốt hơn.

Bài viết mẫu 2:

Nhân dân ta ngày xưa đã đúc kết kinh nghiệm về việc “học khôn” cho chúng ta. Nếu đi nhiều, học hỏi nhiều thì túi khôn cũng sẽ nhiều. Đó là khát vọng được mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết nhưng cũng là một con đường học khôn thật hấp dẫn, thật tự nhiên. Hãy tiếp xúc nhiều và sàng lọc những điều khôn, kiến văn của chúng ta sẽ dồi dào hơn, sâu sắc hơn.

(BAIVIET.COM)