So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Giải bài tập So sánh số lớn gấp mấy lần số bé toán lớp 3, để học tốt và giỏi hơn phần So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 57 trong SGK toán lớp 3.

Giải các bài tập: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

Bài tập Trang 57 SGK Toán lớp 3.