So sánh số các số trong phạm vi 100 000

Giải bài tập So sánh số các số trong phạm vi 100 000 toán lớp 3, để học tốt và giỏi hơn phần So sánh số các số trong phạm vi 100 000 trang 147 trong SGK toán lớp 3.

Giải các bài tập: So sánh số các số trong phạm vi 100 000.

Bài tập Trang 147 SGK Toán lớp 3.