So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Giải bài tập So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn toán lớp 3, để học tốt và giỏi hơn phần So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn trang 61 trong SGK toán lớp 3.

Giải các bài tập: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

Bài tập Trang 61 SGK Toán lớp 3.