Ôn tập phần I: Trồng trọt

Giải bài tập Ôn tập phần I: Trồng trọt Công nghệ lớp 7, để học tốt và giỏi hơn phần Ôn tập phần I: Trồng trọt trang 52 – 53 trong SGK Công nghệ 7.

Giải các bài tập Ôn tập phần I: Trồng trọt.

Bài tập Trang 52, 53 SGK Công nghệ lớp 7.