Ôn tập chương I: May mặc trong gia đình

Giải bài tập Ôn tập chương I: May mặc trong gia đình Công nghệ lớp 6, để học tốt và giỏi hơn phần Ôn tập chương I: May mặc trong gia đình trang 32 trong SGK Công nghệ 6.

Giải các bài tập Ôn tập chương I: May mặc trong gia đình.

Bài tập Trang 32 SGK Công nghệ lớp 6.