Làm quen với chữ số La Mã

Giải bài tập Làm quen với chữ số La Mã toán lớp 3, để học tốt và giỏi hơn phần Làm quen với chữ số La Mã trang 121 trong SGK toán lớp 3.

Giải các bài tập: Làm quen với chữ số La Mã.

Bài tập Trang 121 SGK Toán lớp 3.