Diện tích hình chữ nhật

Giải bài tập Diện tích hình chữ nhật toán lớp 3, để học tốt và giỏi hơn phần Diện tích hình chữ nhật trang 152 trong SGK toán lớp 3.

Giải các bài tập: Diện tích hình chữ nhật.

Bài tập Trang 152 SGK Toán lớp 3.